Munkedals Järnväg Museiföreningen Gefle Dala Jernväg Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar Nässjö Järnvägsmuseum Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening SSJF Svenska Motorvagnsklubben Roslagsbanans Veterantågsförening Stockholms Ånglokssällskap Foreningen Sormlands Veteranjarnvag Musespårvägen Malmköping Östra Södermanlands Järnväg Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars Skara - Lundsbrunns Järnvägar Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening Nora Bergslags Veteran-Jernväg Wadstena Fogelsta Järnväg NOHABs Ångloksklubb Järnvägsmusei Vänner

Senast uppdaterad  2016-04-10