Skåne - Smålands Jernvägsmuseiförening, Strömsnäsbruk Värmlandståg i Kil Köping - utterbergs Järnvägs museiförening Munkedals Järnväg GBBJ Musieföreningen Gefle Dala Jernväg Orsa Jernvägsförening! Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg  Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG Järnvägsmusei Vänner, JvmV Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs! Landeryds Järnvägsmuseum Ostkustbanans vänner OKBv Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed Ö. Göinge Järnvägssällskap Nässjö Järnvägsförening Tjustbygdens Järnvägsförening Föreningen Motorvagnens Vänner NJM, föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum Roslagsbanans Veterantågsförening Stockholms Ånglokssällskap, SÅS Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg Östra Södermanlands Järnväg Lennakatten och Uppsala-Lenna Jernväg Skara - Lundsbrunns Järnvägar Nora Bergslags Veteran-Järnväg Böda Skogsjärnväg Wadstena Fogelsta Järnväg Tågsläpp 2014

Senast uppdaterad  2014-04-24