Munkedals Järnväg Museiföreningen Gefle Dala Jernväg Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed Nässjö Järnvägsmuseum Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening SSJF Roslagsbanans Veterantågsförening Stockholms Ånglokssällskap Musespårvägen Malmköping Östra Södermanlands Järnväg Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars Skara - Lundsbrunns Järnvägar Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening Nora Bergslags Veteran-Jernväg Wadstena Fogelsta Järnväg Järnvägsmusei Vänner

Senast uppdaterad  2017-04-12