Bilder från Tåg 07
Hennan med Malmbanans Vänners Du 444 och museets lok B 1312. Foto: Rolf Sten
 Hennan med Malmbanans Vänners Du 444 och museets lok B 1312. Foto: Rolf Sten. Åter till föregående sida? Klicka här!