Om JvmV Kontakta Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv  


Åter till "Spårs" huvudsida Åter till "Spårs" huvudsida


Årsboken Spår utges årligen av Järnvägsmusei vänner och Sveriges Järnvägsmuseum. Den utkom för första gången 1986. Boken ingår i medlemsavgiften.

Årsboken spår, första årgången 1986
Första årgången av Spår kom ut 1986 och såg ut som ovanstående bild visar.- Innehållsförteckning Spår 1986 - 2022

Årgång 1986:
B Forsberg: Gävle lokstation före Järnvägsmuseets tid.
B Forsberg: Snälltågsmachin nr 75 Göta.
E Sundström: Museets nyförvärvade godsvagn SJ 17554 Os.
E Sundström: Ockelbobanan - en pigg 101-åring.
G Fröderberg: När vi köpte Gävle - Ockelbo järnväg.
E Sundström: Vedtrafiken i Stockholmsområdet på 1940-talet.
En trådrallare berättar. Intervju med ledningsmästare Paul"Putte" Ericsson, Gävle
N Nilstam: X1-3015 och X15 - några steg i snabbtågsutvecklingen i Sverige.
L O Karlsson: Järnvägsmuseum under 1985.

Årgång 1987:
U Diehl: Svenska förbränningsmotorvagnar under 40 år.
B Forsberg och O Palm: Uppsala -Gävle Järnvägars unika fyrcylinderlokomotiv litt Bb - ett nyförvärv till JVM.
G Björe: Paradiset 1937.
B Thoursie: Sju banor - sju stationer.
E Sundström: Vad hände bland Sveriges järnvägar för hundra år sedan?
Fd lokförare H Nyberg: Haparandabanan nyåret 1940.
P G Dalheim: Något om floran på banvallar och spårområden.
B Linn: Skyddade järnvägsstationer.
C Adelsköld: Resebrev från 1864.
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum under 1986.

Årgång 1988:
S G H Johansson: På HNJ verkstad i Halmstad på 1930-talet.
H Ramby: Höganäs - Mölle Järnväg - olönsam bana med intressant arkitektur.
B Forsberg och O Palm: UGJ stortankar, Sveriges största tanklokomotiv.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges Järnvägar 1887-1888?
T Svensson: Malmvagnshistoria.
E Sundström: Västkustbanans och andra tidiga personboggievagnar.
B Thoursie: Dromopetarder - Hastighetskontroll för ATC.
Utrangerad ( Dikt ).
P Restadh: Commetu Opes.
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum under 1987.

Årgång 1989:
B Forberg: F1200 sjuttiofem år.
U Thiel: Järnvägen och militärt försvar.
U Diel: Östra Centralbanans bilvagnar.
E Sundström: En tidig pulvergodsvagn.
O Stjernqvist: Klosterverkens järnvägsplaner före Byvalla- Långshyttans Järnväg.
L O Karlsson: Jerbanemuseet i Odense.
B Thoursie: Något om hjulingar.
H Olsson: Malmö - Limhamns lok i Limhamn.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1889-1890?
G Sandin. Utkast till spårhistorisk bibliografi 1988.
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum under 1988.

Årgång 1990:
B Thoursie: Järnvägsbygge i fjällterräng.
Inledning till Svanbeck.
P Svanbeck: Sjunde arbetsstationen af stambanan genom Norrland.
S Olsson: DONJ 6 Linghed, en smalspårig amerikanare.
L O Karlsson: Nygammalt museum i Utrecht.
E Sundström: Spårviddshistoria.
Efterlysning.
Y Holmgren: Rättvisan - historien om ett loknamn.
B Thoursie. Sagan om Pärla.
K- G Alvfors. Järnvägsprojektet Brösarp - Simrishamn - Borrby.
L O Karlsson: Celeber fältkista.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1891?
G Sandin. Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1989.
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum 1989.

Årgång 1991:
H Eriksson: Turbinloken vid TGOJ.
J Rennie: Som järnvägsprojektör i Sverige.
G Albinsson: Landstingen och järnvägarana.
L O Karlsson: Verkehrshaus i Luzern.
G Sandin: Helsingborg: 99 års "bangårdselände" och dess slut.
Stig Andersson: Kanonvin och mässingskapell för 125 år sedan. Från byggandet av banan Katrineholm -Norrköping.
J Selme: De enskilda järnvägarnas minnesskrifter.
B Forsberg: Nohab och ryssloken.
L Ölmeborg: Militären och Inlandsbanan.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1892?
G Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1990.
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum under 1990.

Årgång 1992:
B Forsberg: Torvpulvereldning av lok. Ett försök att tillvarata inhemska tillgångar.
L Andér: Österås, station för ett kungligt sanatorium.
J V Granath: Konsten att bygga järnvägsbroar. Med inledning av Börje Thoursie.
E Sundström: Landshövding E J Sparre - mannen som gav sitt namn åt fem ånglok.
K Nordling: Något om koncessionsbegreppet mm. i fråga om enskilda järnvägar.
I Kiselev: Mitt institut och mitt museum. (S:t Petersburg )
G Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1991.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1893?
J E Björklund: Chicago-New York 1916.
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum 1991.

Årgång 1993:
G Sandin: Sveriges trettiotvå (?) banhallar.
E Sundström: Lok i vinjett.
L O Karlsson: Illinois Railway Museum. Udda bilder.
B Forsberg: Dieselväxelloken litt V1 och V3.
G Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1992.
P Restadh: Historien och historier om automatkoppel.
P Hagren: Järnvägsspontanorterna Nässjö, Vännäs, Storuman - en jämförelse.
L E Bernström: Svenska järnvägars resehandböcker.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1894?
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum 1992.

Årgång 1994:
E Sundström: Förstlingen - ett unikt lok och tre uppfinnare.
L O Karlsson: De brittiska loken i Sverige.
L Magnusson: Stockbanan. En historik över trästockbanan mellan Hyn och Spaksjön.
B Forsberg: Statens järnvägars elektrolok av typen H.
L - O Georgsson: Kindsbanan.
G Sandin: Svensk järnvägsstatistik.
A Jansson: Restaurangvagnen 100 år. Pionjärgärning på Uppsala - Gävle järnväg.
L O Karlsson: NationalRailway Museum, York.
"Den fridsamme" Järnväg på Åland.
G Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1993.
B Thoursie: UGJ Älvkarleöbroar - ett detektivarbete.
Stickspår. Diverse notiser
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895?
L O Karlsson: Sveriges Järnvägsmuseum 1993.

Årgång 1995:
B Forsberg: Sveriges Järnvägsmuseum åttio år.
G Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1994.
J A Mörk: Att försöka få sig arbete.
L O Karlsson: Järnvägsmuseet i New Delhi.
G Sandin: Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen.
E Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1896?
J Selme: Sveriges Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbunds Meddelande.
B Forsberg: Baltiska utställningen i Malmö.
Stickspår. Rättelser & diverse notiser
J Axell: Sveriges Järnvägsmuseum 1994 - fortsatt förändring ett naturligt tillstånd.

Årgång 1996:
Bernt Forsberg: Svenska ånglok på utländska museibanor
Erik Sundström: Adolf Eugéne von Rosen och järnvägsmanin
Bas Koenen: Lamcos järnväd - "svenskbana" i Afrika
Hjördis Matti: Järnvägens kvinnor
Janis Priedits: Klagshamns cementfabrik och spår
Lars Olov Karlsson: En tåggrupp i Vaggeryd 1996
Börje Thoursie: Något om längdmätningar
Alf Zettersten: Karl Tirén - en märklig stins
Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1897?
Gunnar Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1995
Stickspår: Diverse notiser
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 1995
Innehållsförteckning: Spår, årgångarna 1986 - 1995

Årgång 1997:
Bernt Forsberg: Ånglokens "blå band". Högfartsprov utomlands och i Sverige
Göran Jäderholm: Några pärlor ur samlingarna
Carl Calov: Sala, Degermyr … Västerås. Stationstjänst under fem decennier
Albert Engström: Järnvägen och jag
Anders Jansson: Restaurangvagnar på Statens Järnvägar - ännu ett hundraårsjubileum
Kjell Palén: Några minnen från restaurangvagnar. Intervju med Erik Ljung
Robert Sjöö: 1900-talets trävagnar - en brist i samlingarna att göra något åt
Erik Sundström: SJ lokaltågsvagn C3a
Lars Olov Karlsson: Banmuseet
Gunnar Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1996
Hjördis Matti: Järnvägsbarn i brukssamhälle. Intervju med Svea Frid
Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges Järnvägar 1898
Kjell Palén: Sveriges förste lokförare - vem var det?
Gunnar Sandin: Fasta Öresundsförbindelser
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 1996
Stickspår: Diverse notiser

Årgång 1998:
Erik Sundström: Kungliga vagnar
Börje Thoursie: The Great Crimean Railway 1854 - 1855
Hjördis Matti: Linjebor - 1908 och 1958
Erik Sundström: Dubbelspåret som inte blev färdigbyggt
Gunnars Sandin: En svensk järnvägsbyggare 1837
Börje Thoursie: "Herman Behrman"
Stig Svallhammar: Den oslagbara Roslagsbanan. Dennispaket förgår, en smalspårig järnväg består
Karolina Kolb: Stationshus i Danderyd
Gösta J. Carlson: Stockholm Rimbo Jernvägs AB 1886 - 1905. En studie i redovisningsprinciper
Börje Thoursie: Hur vi elektrifierade under beredskapstiden, eller Bodenelektrifieringen sedd från räls underkant
Erik Sundström: Vad hände vis Sveriges järnvägar 1899?
Gunnar Sandin: Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 1997
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 1997
Stickspår: Diverse notiser

Årgång 1999:
Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1900
Robert Herpai: Med människan i fokus. Eric Lundquists järnvägsbilder
Bengt Boman & René Sjöstrand: Historien om ett elektriskt museilok
Robert Sjöö: Dennis Insulander
Erik Sundström: Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg: en bana med problem
Börje Toursie: Skredet vid Kyrkviken, ett 40-årsminne
Stig Svallhammar: När medborgarrätt hette pengar
Carl Edvard Norströms resa i Europa och Nordamerika 1848
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 1998 - utredningar och utmaningar
Stickspår: Diverse notiser

Årgång 2000:
Christer Fredriksson: Min forskning om Köping - Hults Järnväg
Christer Fredriksson: Köping - Hults Järnväg
Robert Sjöö: Museets bevarade vagnar från Köping - Hults järnväg - en kraftig kunskapsrevidering
Ragnar Odeen: Från Köping - Hult till Arlanda Express (Nya tåg från gamla spår)
N. P. Ödman: Min första järnvägsfärd (En resa på Köping - Hult 1857)
Anton Andersson: Rallareliv i Lappland
Svante Forsæus: Två godståg på Inlandsbanan
Gunnar Sandin: Offentligt och privat på västkusten
Bengt Spade: Broarna över Öre älv
J. Fritiof Grafström: En Malmbaneresa 1889 (ur STF 1890)
Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1901?
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 1999 - ett händelserikt år

Årgång 2001:
Rolf Sten: Mellan Sala och Gävle
Erik Sundström: Georg Swederus - en radikal järnvägspolitiker för 150 år sedan
Stig Magnusson: Rallarlivet sett med barnaögon
Thina Segerström: Släktspår i Västmanland
Stig Svallhammar: Treskensspåret som skulle förena Kalmar län
Tåg i tiondel:
- Robert Sjöö: En modellsamling utöver det vanliga
- Bengt Lindberg: En modellbyggares drömjobb
- P L Svensson: Kd-loket och snöslungan A3
Gunnar Sandin: Nordens cowboys. Skönlitterära svenska rallarskildringar
Börje Thoursie: 60 år med SJ
Katarina Sandberg: Våra järnvägsmiljöer - ett kulturarv att vårda
Robert Sjöö: En bevarandeplan för järnvägsfordon
Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1902
Robert Herpai: Järnvägsmuseets arkiv
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 2000 - yttre kaos och inre ordning
Stickspår: Diverse notiser

Årgång 2002:
Svante Fors&!us: Glava glasbruks järnväg 1886-1938
Johan Selme: Översikt av SJ organisation intill 2001
Kjell Aghult: SJ-koncernens upplösning 
Mats Ameen & Jens Möller: Järnvägsdöden - en myt? 
Erik Sundström: Motorloken i Sverige före 1940
R.L. Vickers: Den dieselelektriska driftens uppkomst 
Jan-Erik Hedlöf: Motorlok och lokomotorer - en kort historik
Johan Karlsson: Minnesanteckningar angående gjorda uppfinningar och förbättringar
Robert Herpai: Tillskott i järnvägsmuseets arkiv 
Christina Engström: Privatbaneföreningar och deras arkiv
Bertil Sannel & Stig Svallhammar: Jante i Roslagen eller Varför fick Väddö ingen järnväg?
Rune Norgren: Tågfärjan Drottning Victoria under tretungad flagga 
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 2001
Stickspår: Diverse notiser

Årgång 2003:
C Bengt Ohlin. Förstlingen på spåret igen efter 150 år
Robert Sjöö.
Renovering eller konservering - finns det antikvariska principer?
Jan I Arvhult.
Trotjänarna i Ingentingskogen
Christina Engström.
Guldkorn från arkivet
Richard Gibbon.
Nyhet på järnvägsmuseet i York: Novelty
Michael R. Bailey.
2002 års "Rainhilltävling"
Gertrud Knutsson.
Carl Vikstens dagbok från Ljusdals station
Erik Sundström.
Tidiga gruvbanor i Sverige
Erik Sundström.
Små ånglok med stående panna
Kenneth Landgren.
Wiktor Mattsson och Saltsjöbanan
Wiktor Mattsson.
Minnen 75
Erik Sundström.
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1903?
Gunnar Sandin.
Järnvägstermers introduktion i svenskan
Robert Sjöö.
Sveriges Järnvägsmuseum 2002
Stickspår
Årsberättelse 2002

Årgång 2004:
Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1904?
Hans Eriksson Snälltågsloken av H3-typ (SJ litt. A4/A6)
Christina Engström Guldkorn från arkivet
Erik Sundström Svenskarna vid utställningen i Philadelphia 1876
Börje Thoursie El till Boden
Gunnar Sandin Skoghallstågen. Ett skogskombinat och dess järnvägar
Karl-Gösta Alvfors Volrad von der Lancken och debatten omkring 1890 om Sveriges förbindelser med kontinenten
Erik Sundström Det första ånglokomotivet två hundra år
Martin Ekman Sjöjärnvägsleden i Värmland
Robert Sjöö Sveriges Järnvägsmuseum 2003
Årsberättelse 2003

Årgång 2005:
Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1905?
Roine Wiklund En banbrytande innovation, elektrifieringen av Riksgränsbanan
Christina Engström Guldkorn ur arkivet
Staffan Hansson "Norrland kunde väl aldrig tänka att få något godt af järnvägarna"
Erik Sundström Mått och vikt vid järnvägarna
Erik Larsson Mitt liv vid SJ 1940 - 1988
Tanya Åsbacka Gävle - Dala Järnvägs betydelse för traktens resande 1859 - 1874
Lars Jonsson Lax Hedström En resa på Gefle - Dala Jernväg 1869
Robert Sjöö Sveriges Järnvägsmuseum 2004
Stickspår.

Spår 2006 innehåller följande:
Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1856?
Christina Engström. Guldkorn ur arkivet
Gunnar Sandin. Orsa - Härjeådalen, järnväg med startsvårigheter
Bernt Forsberg. 50, 75, 100, 125 - 1900-talets fyra SJ-jubileer
Vidar Lindström. Anteckningar från Spånga - Löfsta Järnväg
Erik Sundström. En brobyggares liv- förste verkmästare Jakob Sundström
Lars Ågren. Arbetet vid Katrineholms station i början av 1960-talet
Karl Bergman. Min första järnvägsresa
Walfrid Sahlbom. Händelser och anekdoter
Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1906
Karl-Gösta Alvfors. "Östra Skånes Järnvägar". Ett vittfamnande 1870-talsprojekt
Anders Olsson. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1956?
Sten Henriksson. En småländsk malmbana
Robert Sjöö. Sveriges Järnvägsmuseum 2005: med sikte på framtiden
Stickspår

Spår 2007 innehåller följande:
Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1907?
Michael Bailey. Om William Lloyd
William Lloyd. Järnvägsrekognoscering i Sverige 1853.
Erik Sundström. Järnvägen och den tidiga eltekniken
Erik Sundström. En brobyggares liv- förste verkmästare Jakob Sundström
Sven Gunnar Jonsson. Minnen av trafiken på Norr
Anteckningar om säregna förhållanden vid huvudverkstäderna 1939-1945
Gunnar Sandin. Spår mellan norr och söder
Gunnar Lind.
Tågbyte Cr. Tankar kring två trafikuppehåll
Karl-Gösta Alvfors. Strukturmönster i (sydöst) skånsk järnvägsprojektering
Christina Engström. En fångvagn och dess sammanhang
Robert Sjöö. Sveriges Järnvägsmuseum 2006
Stickspår

Spår 2008 innehåller följande:
Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1908
Andrew Scott
Kunden i centrum på järnvägsmuseet i York
Lars Olov Karlsson Tåg och flyg  
Lennart Danielsson Järnvägsnedläggningar = trafikomläggningar
Rasmus Axelsson En bild av Sveriges banvaktsstugor
Ingrid Nilsson En banvaktsdotter minns
KjellAghult Vårfloden i Bergslagen 1977
Lars Olov Karlsson I sambard Kingdom Brunei   
Kurt Falk Från vedlämpare till stationsföreståndare
Tommy Book Att med järnväg angöra en stad
Erik SundströmTre mysterier i svensk järnvägshistoria: Karl Högström, Selma Lagerlöf och Bernadotte
Erik Sundström
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1857 och 1858?
UlfDiehl De första loken vid Köping—Hults järnväg — ett försök till lösning av problemet
Katarina Sandberg Hennan — ett stationshus som fått nytt liv
Anders Olsson Vad hände vid Sveriges järnvägar 1957 och 1958?
Robert Sjöö Sveriges Järnvägsmuseum 2007
Stickspår
Medverkande i årsboken

Spår 2009 innehåller följande :
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1909?
- Björn Linn. Tendern Ett bihang till lokomotivhistorien.
- Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan genom Bohuslän.
- Christina Engström. OFWJ och Oxelösunds badanstalt
- Gammalsvenskbybornas hemforsling. En organisatorisk utmaning i mellankrigstidens Europa.
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1859?
- Ida Sixtensson. Pompejanska målningar från Stockholm C — en glimt från Sveriges Järnvägsmuseums föremåls- samling.
- Kjell Aghult. Järnvägsnärke 1962. Rapsodi över ett år för länge sedan.
- Erik Sundström. Gävle-Dala järnvägar fyller 150 år.
- Ingrid Nilsson. En banvaktsdotter minns II.
- Rune Pettersson. Från spett och spade till datoriserade maskiner.
- Anders Olsson. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1959?
- Robert Sjöö. Sveriges Järnvägsmuseum 2008.
- Stickspår. Medverkande i årsboken.

Spår 2010 innehåller följande :
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1910?
- Svante Runberger. SJ ånglok litt F — en fantastisk berättelse
- Karl Bergman. Början på min järnvägsbana
- Katarina Sandberg. Restaurering, bevarande och antikvariskt hantverk
- Finn Stendevad. Vinghjulets historia som järnvägslogga?
- Anders Nilsson. Järnvägens litteraturhistoria — litteraturens järnvägshistoria
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1860?
- Gunnar Sandin. Alla järnvägar bar till Roma
- Lars Olov Karlsson.  Danmark — Sverige
- Anders Olsson. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1960?
- Robert Sjöö. Sveriges Järnvägsmuseum 2009 — ett spännande år med fokus på framtiden
- Stickspår
- Medverkande i årsboken

Spår 2011 innehåller följande
- Jim Rees. Novelty before the Trial/Novelty före tävlingen
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1911?
- Björn Linn. Svenska ånglok som satt spår
- Ragnar Höjer. Något om transporter inom Göteborgs hamnområde med VGJ vagnspråmar
- Stig Svallhammar. Den oslagbara Roslagsbanan
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1861?
- Svante Runberger Funderingar kring en ritning
- Sven Lindblom Botniabanans förhistoria
- Katarina Sandberg Botniabanans invigning
- Ulf Diehl. Ostkustbanans misslyckade motorvagnar
- Lars T. Stenson. Kontinenttrafiken Norge—Sverige—Tyskland från 1879 till 1950-talets mitt
- Curt Freden. Ett resande geologsällskap
- Erik V. Pedersen. Lokomotivångaren Svanens danska karriär
- Anders Olsson. Spillror av ett angeläget projekt: militären och järnvägen
- Erik Sundström.
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1961?
- Ada Margaret Makinson HJJ/HNJ — en besvärlig början
- Stig Svallhammar Järnvägsdöden — ett faktum?
- Robert Sjöö. Sveriges Järnvägsmuseum 2010: från Banverket till Trafikverket
- Stickspår
- Medverkande i årsboken

Spår 2012 innehåller följande :
- Gunnar Sandin (1940–2012)
- Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1912?
- Teknisk-ekonomisk redogörelse för statsbanan Järna–Norrköping
- Kenneth Landgren ”Nya” Forsmobron 100 år
- Svante Forsæus Limmareds glasbruks järnväg – Oxabanan
- Gunnar Sandin Tågposten – en hobbytidning värd att beakta
- Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1862?
- Björn Edman Banvakter och stationsföreståndare vid Kalmar–Berga järnväg
- Anders Olsson Vad hände vid Sveriges järnvägar 1962?
- Erik Sundström Bessemer, Göransson, hjulringar och Sandvik
- Johan Bergkvist Järnvägarnas parker och trädgårdar – en historisk återblick
- Gunnar Sandin Järnvägen som aldrig kom
- Robert Sjöö Sveriges Järnvägsmuseum – i med- och motgång    145
- Medverkande i årsboken

Spår 2013 innehåller följande :
- Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1913?
- Björn Edman. Gustaf Åstrands Ljungbyholm
- Lars Berggrund. Statens Järnvägar - Ett affärsverk i hundra år.
- Erik Sundström Vad hände vid Sveriges järnvägar 1863?
- Johannes Daun. Bland banvakter pigor och lokputsare - framväxten av ett stationssamhälle i Nässjö 1860-1900.
- Staffan Granath, Rolf Sten och Erik Sundström. Horndals Järnverk AB - och dess järnvägar.
- Anders Olsson Vad hände vid Sveriges järnvägar 1963?
- Robert Sjöö Sveriges Järnvägsmuseum 2012 -nystart och resultat.
- Medverkande i årsboken

Spår 2014 innehåller följande :
- Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järnvägar 1914?
- Henrik Reuterdahl. Nya ellok till Sveriges Järnvägsmuseum
- John A. Bergquist.
Alingsås station genom 85 år
- Göran Fält, Kerstin Ericsson.
Vårda och vässa för 522 miljarder
- Sven G. Nilsson.
Min resa till Nordkalotten 1948
- Teknisk-ekonomisk redogörelse. Anläggningen av järnvägen Limedsforsen–Särna
- Erik Sundström. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1864?
- Henrik Reuterdahl. Spåret till Huskvarnaverken
- Anders Olsson. Vad hände vid Sveriges järnvägar 1964?
- Robert Sjöö
. Sveriges Järnvägsmuseum 2013 – en stor del av Trafikverkets museer.
- Medverkande i årsboken.

Spår 2015 innehåller följande :
- Förord
- Robert Sjöö: Erik Sundström 1933–2015
- Mats Werner: Oscar Werner – farfar, lekkamrat, järnvägsbyggare och museigrundare!
Lars Berggrund: Sveriges Järnvägsmuseum 100 år – En krönika
- Lars Olov Karlsson & Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1865?
- Lars Olov Karlsson & Erik Sundström: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1915?
- Anders Olsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1965?
- Göran Fält: I trafik 2014 – Fokus på förbättrat underhåll.
- Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 2014 – ett rekordår.
- Bildkällor.

Spår 2016 innehåller följande :
-
Lars Berggrund & Robert Herpai: Gustaf Theodor Stieler – Parentes eller gigant.
- Björn Edman:
Minnen från en smalspårsstation – Blomstermåla på 1950-talet.
- Sven Bårström: Spår i ”Spår” – Om spåret som bärande och styrande farbana.
- Lars Olov Karlsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1866?
- Lars Olov Karlsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1916?
- Anders Olsson:  Vad hände vid Sveriges järnvägar 1966?
- Göran Fält (red.), Kerstin Ericsson, Stina Gerhardt & Stina Liljas: I trafik 2015 – Äntligen tåg genom Hallandsås.
- Henrik Reuterdahl: Jojo, we fix it – Hur en schweizisk Krokodil hittade till Sverige.
- Henrik Reuterdahl: Fiskeby godsmagasin.
- Henrik Reuterdahl: Rc1 1007.
- Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 2015 – En pigg hundraåring.

Spår 2017 innehåller följande :
Klas Blomberg : En säker historia – färg och form på mekaniska signaler
Anne Marie Klang: Långsjön – en järnvägshistoria
Johan Rittsél: 1:a klass matsal på Stockholms central har återuppstått.
Mats Larsson: Bergslagsbanan och obligationskrisen 1878–1879.
Harriet Olson & Christina Engström (red.): Att växa upp i banvaktstuga.
Lars Olov Karlsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1867?
Lars Olov Karlsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1917?
Anders Olsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1967.
Göran Fält (red.), Kerstin Ericsson & Stefan Bratt: I trafik 2016 – fokus på bättre järnvägsunderhåll.
Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 2016 – alltid redo.
Bilagor
Bildkällor
Medverkande

Spår 2018 innehåller följande :
- Bengt-Åke Rudström: Eric Johnsson – fiskarsonen som blev trafikchef och vd för Östgötasmalspåret
- Björn Edman: En kyrkbok över enbart järnvägsfolk
- Johan Rittsél & Beata Nordenmark: Kungliga väntsalen på Stockholms central
- Kristin Thorrud: Mannen som byggde sina egna ben – berättelsen om tre järnvägsmäns öden och SJ:s protesverkstad i Nässjö
- Mårten Dunér: AB Trafikrestauranger 1939–2000 – en kavalkad av innovationer och utskällningar
- Chris Hinchcliffe: Kontrollkontorets unika räknemaskiner
- Lars Olov Karlsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1868?
- Lars Olov Karlsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1918?
- Anders Olsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1968?.
- Göran Fält (red.), Kerstin Ericsson, Sarah Hjälm & Samuel Scott: I trafik 2017 – efterlängtade banor invigda
- Robert Sjöö: Sveriges Järnvägsmuseum 2017
 -Bildkällor
-  Medverkande

Spår 2019 innehåller följande :
- Christina Engström: En resa på Västra stambanan Göteborg-Stockholm den 7 oktober 1863 7
- Johan Siirak: Det stora järnvägsraset vid Jonsered
- Niklas Adell & Per-Olov Brännlund: Östra Centralbanans bilvagn nr 25
- Anna Lindgren & Ulrika Rydh Olof Eneroth: - SJ:s första "trädgårdsdirektör"
- Ulf Diehl: När Tp-Ioken tog över västgötasmalspåren
- Svante Forsteus: Säffle järnvägsstation
- Pia Gillsäter: Kommunikationer och kommunikation i mitt liv med järnvägen
- Lars Olov Karlsson & Robert Herpai: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1869?
- Lars Olov Karlsson & Robert Herpai: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1919?
- Anders Olsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1969? 116
- Christina Engström: Berättelser om Getåolyckan
- Henrik Reuterdahl: Getå 1918 uppmärksammat 134
- Robert Sjöö: Järnvägsmuseet 2018 - under nya vingar
- Bildkällor
- Medverkande

Spår 2020 innehåller följande:
- Christina Engström:
Den hungrige järnvägsresenären
- Torbjörn Mårtensson: Breddningen av Kinnekullebanan
- Anders Jansson: Smalspåriga cementvagnar
- Ulrika Rydh: Gösta Reuterswärd - Sveriges störste trädgårdsmästare.
- Nils Emil Nilsson: Moderniteten kom med ångan
- Bengt Rosen:. Mina minnen från Åminne station
- Ola Nived
. Decauvilleångloket "Pysen" i farfars mekaniska verkstad
- Robert Herpai: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1870?
- Robert Herpai: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1920?
- Anders Olsson: Vad hände vid Sveriges järnvägar 1970?
- Emelie Svensson. Vagnsstädning 2018-2019 31
- Robert Sjöö: Järnvägsmuseet 2019- på banan

Spår 2021 innehåller följande:
- Mårten Dunér: SJ på egen köl – statlig färjetrafik under 99 år.
- Ulf Nyström:
Sydvästen
- Per Niklasson:
Byggnader vid Västergötland–Göteborgs järnväg
- Siv Rehn:
Födas och begravas vid Sjumilasjön – Händelser längs Torneträsk och i området Vassijaure/ Riksgränsen under malmbanebygget vid sekelskiftet 1900.
- Niklas Adell & Per-Olov Brännlund:
Lokstallet i Kisa
- Emelie Svensson:
Allt från möbler till sylt och krossade ägg – Om styckegods under 1930–1940-talen.
- Robert Herpai:
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1871?
- Robert Herpai:
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1921?
- Anders Olsson:
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1971?
- Henrik Reuterdahl:
Nordens första ånglok med ATC
- Robert Sjöö:
Järnvägsmuseet 2020 – ur spår.

 

Spår 2022 innehåller följande:
- Roberto Bauducco Motorvagnar littera Y1 – ur leverantörens perspektiv. s6
- Siv Rehn
Den indelte soldatens användbarhet. s18
- Ulf Nyström När städerskan räddade Aseas goda rykte.  s38
- Anders Ekblom Nya X 2000 s46
- Stefan & Johan Olsson Smalspåriga personvagnar – 891-banor Östergötland s60
- Robert Herpai Vad hände vid Sveriges järnvägar 1872? - Robert Herpai Vad hände vid Sveriges järnvägar 1922 s115
- Anders Olsson Vad hände vid Sveriges järnvägar 1972 s129
- Robert Sjöö Järnvägsmuseet 2021 – stiltje, oväder och gryning s144.


Åter till sidans början
Åter till sidans början

Senaste uppdatering 2023-06-10