Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv Länkar

 


Sidospår nummer 4 2017

Sidospår nummer 4 2017,
 tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften för 2018, 
lämnades till posten 29  november för vidare distribution till medlemmarna.

Ett diskussionsforum
Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Järnvägsmuseet
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Järnvägsmuseet
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Järnvägsmuseet!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägs-sektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen.
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm.


Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften:
För år 2018 är medlemsavgiften för vuxna  400 kronor och 50 kronor för familjemedlem.
Ungdom (t o m 17 år) 100 kr samma förmåner som vuxen.
Avgiften betalas till:

Bankgiro 5777-5561
.
OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adress-ändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
- Järnvägsmuseets  å
SPÅR 2017rsbok "SPåR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar minst144 sidor.

 


Sidospår nummer 4 2017- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "
SIDOSPåR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>


 

- 10% rabatt i Järnvägsmuseets butik
-
fri entré till Järnvägsmuseet Obs! vid vissa särskilda evenemang på museet kan den fria entrén vara indragen!
-
fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
-
informationsblad och program från  Järnvägsmuseet.
-
möjlighet att deltaga i resor och  arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen!

Kontakt med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?
Se under "Kontakta" längst upp på sidan!

Järnvägsmuseet på Internet.
Järnvägsmuseet.se

Senaste uppdatering 2018-01-24 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498


- Nytt! -

Från och med 1 januari 2018 har Sveriges Järnvägsmuseum bytt huvudman.
Museet, som nu kallas för "Järnvägsmuseet" är från årsskiftet en del av Statens Maritima museer.
På Internet finner du nu museet under adressen: www.jarnvagsmuseet.se

 

- Nytt! -
 Följande årgångar Sidospår, 2004-2007, finns att ladda hem som sökbar Pdf-fil. Kolla längre ned på sidospårs-sidan under respektive innehållsförteckning.

--------------

www.samlingsportalen.se
Nu är Samlingsportalen "på spåret igen"!

Järnvägsmuseet digitala plats på nätet, Samlingsportalen.se
Efterhand som mer digitalt material blir klart görs detta tillgängligt på Samlingsportalen.se.
Välkommen till www.samlingsportalen.se

--------------

Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning
Nästa möte: Ingen information för närvarande!
Läs mer här

--------------

Vändskivan JvmV, (facebook) en del av Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Gävle. Vi håller för det mesta till bakom två stallportar i UGJ-stallet.

Intresserad! kom med Du också! Bakom kameran: Ove Häger.

Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! är du intresserad? Kontakta Bengt via e-post
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

--------------

Bakom en stallport, Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Ängelholm