Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv Länkar

 

Ett diskussionsforum
Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Sveriges Järnvägsmuseum
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Sveriges Järnvägsmuseum
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Sveriges Järnvägsmuseum!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägssektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen samt en modelltågsdag, "Modelltåg 14"
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm

Medlem blir du enklast genom att betala Årsavgiften:
För år 2015 är medlemsavgiften 300 kronor och 50 kronor för familje-medlem. Avgiften betalas till Bankgiro 5777-5561.
OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adress-ändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
SPÅR 2014
- Järnvägsmuseets  årsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar 144 sidor.


Sidospår nr 4 2014- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>


- 10% rabatt i Sveriges Järnvägs- museums butik
-
fri entré till Sveriges Järnvägsmuseum Obs! vid vissa särskilda evenemang på museet kan den fria entrén vara indragen!
-
fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
-
informationsblad och program från  Sveriges Järnvägsmuseum.
-
möjlighet att deltaga i resor och  arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen!

Kontakt med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?
Se under "Kontakta" längst upp på sidan!


Sveriges järnvägsmuseum på Internet.
Sveriges Järnvägsmuseum

Logotype Sveriges Järnvägsmuseum

Senaste uppdatering 2015-03-24 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498

 

Järnvägshistoriskt seminarium
 i Gävle 28-29 mars 2015
Arrangör: Järnvägsmusei Vänner & Sveriges Järnvägsmuseum

 Vi har återigen nöjet att bjuda in till två dagar med järnvägshistoria i Gävle.
Denna gång har vi flera föredragshållare som vi inte är vana att se. Därför kan det vara på sin plats med en kort presentation av dessa.

 Vi får återigen besök av Ass.Director Jim Rees från Beamish Museum, County Durham, England som kommer att berätta om "De första konstruktionerna av ångpannor och cylindrar."
Föredraget hålls på engelska med titeln "Some early engine designs; boilers and cylinders".

 Lennart Dahlborg - Den siste i den långa raden av raden av chefer för Statens järnvägar. Generaldirektör 2006-2012, dessförinnan chef 2003-2006.

 Lars Yngström – VD och grundare till TÅGAB – Tågåkeriet i Bergslagen AB, med Kristinehamn som hemstation.

Tomas Larsson – Lokförare SJ AB och ofta lokförare på Sveriges Järnvägsmuseums lok

 Björn Hasselgren - Teknologie doktor och infrastrukturforskare, KTH

 Lördag

 Robert Herpai hälsar välkommen

Statens järnvägars "sale-leaseback-" och "lease-leaseback" -transaktioner samt vilka rester som fortfarande finns kvar efter dem.  – Lennart Dahlborg

 Nedcabbat 1856 – Tomas Larsson

TÅGAB – Lars Yngström 

Statens järnvägar bolagiserades inte på natten mellan den 31 december 2000 och den första januari 2001. Vad var det man gjorde? – Lennart Dahlborg

Statens järnvägar avvecklades den 31 december 2012. Vad fanns då kvar och vilka tog över ansvaret för vad? - och varför?   – Lennart Dahlborg

Staten som ägare av transportinfrastruktur 1850-2010 – en motsägelsefull resa  – Björn Hasselgren

SJs första B-lok - skillnader mellan loken – Anders Sandgren

Some early engine designs; boilers and cylinders - De första konstruktionerna av ångpannor och cylindrar - Jim Rees – Föredraget hålls på engelska

Söndag

Okända bilder - Rolf Sten

 Personbeskrivningar av tidiga järnvägare – Lars Berggrund

Öresundstullens arkiv – Ulf Diehl

Bilder och berättelser från Bergslagens järnvägar och gruvor - Christer Fredriksson

Prins August – Nummer och namn – Anders Jansson

Problemställningar – Här tas det upp olika frågeställningar som där lösningen saknas och man kanske kan få tips för att kunna komma vidare.  Fritt fram för alla att bidra. Vi ser gärna att du hör av dig i förväg med det du tänker ta upp. Men även lite mer spontana frågeställningar kan tas upp om tiden så medger.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Sista anmälningsdag var måndag den 23 mars.

--------------

Sidospår 4 2014
Sidospår nummer 4 2014, tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften 2014, lämnades till posten 2 december för vidare distribution till medlemmarna.

--------------

 - Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning

16  april

Läs mer här

--------------

Bakom en stallport, Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Ängelholm

www.samlingsportalen.se
Efter ett långt och tålmodigt arbete är nu bildprojektets skannade och tolkade bilder utlagda på Internet.
Dessa och mycket mer kommer nu att samlas på Sveriges Järnvägsmuseums nya digitala plats på nätet, Samlingsportalen.se
Efterhand som mer digitalt material blir klart så kommer detta att göras tillgängligt på Samlingsportalen.se.
Välkommen till www.samlingsportalen.se

--------------

Torsdagsgruppen i Gävle håller också till bakom en stallport, eller rättare sagt bakom två stycken i UGJ-stallet.
För närvarande arbetas det på ett av stallspåren med museets dieselelektriska finka. På det andra spåret har O-loket varit arbetsobjekt. Sedan loket nu är klart för vår del har det flyttats till Nynäs. Vilket arbetsobjekt som nu ska in i stället är ännu inte klart, det finns flera att välja på.
Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! Är du intresserad? Kontakta Bengt via epost
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

 

Erik Sundström är borta

21 januari avled Erik Sundström av den sjukdom som han burit under ett antal år.
Erik var den person som introducerade järnvägshobbyn för ett bredare forum genom att vinna i den första omgången av 10 000-kronorsfrågan 1957 i ämnet svensk järnvägshistoria.
Han var med och grundade SJK och var även Järnvägsmusei vänners förste ordförande samt författare till museets hittills största boksuccé, godsvagns-boken.
Erik var ända till slutet aktiv i Järnvägsmusei vänner och planerade att skriva artiklarna om vad som hände vid Sveriges järnvägar för 100 respektive 150 år sedan. Strax före jul mottog vi hans samling av vagnmodeller som står utställda i montern utanför konferensrummet. Tidigare har museet mottagit hans fotonegativsamling. Erik Sundström blev 82 år.

Robert Sjöö