Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv Länkar

 

Ett diskussionsforum
Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Sveriges Järnvägsmuseum
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Sveriges Järnvägsmuseum
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Sveriges Järnvägsmuseum!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägssektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen samt en modelltågsdag, "Modelltåg 14"
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm

Medlem blir du enklast genom att betala Årsavgiften:
För år 2015 är medlemsavgiften 300 kronor och 50 kronor för familje-medlem. Avgiften betalas till Bankgiro 5777-5561.
OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adress-ändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
SPÅR 2014
- Järnvägsmuseets  årsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar 144 sidor.


Sidospår nr 4 2014- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>


- 10% rabatt i Sveriges Järnvägs- museums butik
-
fri entré till Sveriges Järnvägsmuseum Obs! vid vissa särskilda evenemang på museet kan den fria entrén vara indragen!
-
fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
-
informationsblad och program från  Sveriges Järnvägsmuseum.
-
möjlighet att deltaga i resor och  arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen!

Kontakt med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?
Se under "Kontakta" längst upp på sidan!


Sveriges järnvägsmuseum på Internet.
Sveriges Järnvägsmuseum

Logotype Sveriges Järnvägsmuseum

Senaste uppdatering 2015-02-20 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498

 - Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning

12
mars
Läs mer här

--------------

Sidospår 4 2014
Sidospår nummer 4 2014, tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften 2014, lämnades till posten 2 december för vidare distribution till medlemmarna.

--------------
 

Bakom en stallport, Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Ängelholm

www.samlingsportalen.se
Efter ett långt och tålmodigt arbete är nu bildprojektets skannade och tolkade bilder utlagda på Internet.
Dessa och mycket mer kommer nu att samlas på Sveriges Järnvägsmuseums nya digitala plats på nätet, Samlingsportalen.se
Efterhand som mer digitalt material blir klart så kommer detta att göras tillgängligt på Samlingsportalen.se.
Välkommen till www.samlingsportalen.se

--------------

Torsdagsgruppen i Gävle håller också till bakom en stallport, eller rättare sagt bakom två stycken i UGJ-stallet.
För närvarande arbetas det på ett av stallspåren med museets dieselelektriska finka. På det andra spåret har O-loket varit arbetsobjekt. Sedan loket nu är klart för vår del har det flyttats till Nynäs. Vilket arbetsobjekt som nu ska in i stället är ännu inte klart, det finns flera att välja på.
Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! Är du intresserad? Kontakta Bengt via epost
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

 

Erik Sundström är borta

21 januari avled Erik Sundström av den sjukdom som han burit under ett antal år.
Erik var den person som introducerade järnvägshobbyn för ett bredare forum genom att vinna i den första omgången av 10 000-kronorsfrågan 1957 i ämnet svensk järnvägshistoria.
Han var med och grundade SJK och var även Järnvägsmusei vänners förste ordförande samt författare till museets hittills största boksuccé, godsvagns-boken.
Erik var ända till slutet aktiv i Järnvägsmusei vänner och planerade att skriva artiklarna om vad som hände vid Sveriges järnvägar för 100 respektive 150 år sedan. Strax före jul mottog vi hans samling av vagnmodeller som står utställda i montern utanför konferensrummet. Tidigare har museet mottagit hans fotonegativsamling. Erik Sundström blev 82 år.

Robert Sjöö