Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv Länkar

 

Sidospår 1 2016

Sidospår nummer 1 2016, lämnades,  tillsammans med årsmöteskallelse, medlemskort samt årsboken SPÅR 2016, till posten 22 mars för vidare distribution till medlemmarna.

Ett diskussionsforum
Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Sveriges Järnvägsmuseum
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Sveriges Järnvägsmuseum
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Sveriges Järnvägsmuseum!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägssektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen samt en modelltågsdag, "Modelltåg 14"
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm

Medlem blir du enklast genom att betala Årsavgiften:
För år 2016 är medlemsavgiften 400 kronor och 50 kronor för familje-medlem. Avgiften betalas till Bankgiro 5777-5561.
OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adress-ändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
- Järnvägsmuseets  åSPÅR 2016rsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar minst144 sidor.

Sidospår nr 1 2016- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>

- 10% rabatt i Sveriges Järnvägs- museums butik
-
fri entré till Sveriges Järnvägsmuseum Obs! vid vissa särskilda evenemang på museet kan den fria entrén vara indragen!
-
fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
-
informationsblad och program från  Sveriges Järnvägsmuseum.
-
möjlighet att deltaga i resor och  arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen!

Kontakt med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?
Se under "Kontakta" längst upp på sidan!


Sveriges järnvägsmuseum på Internet.
Sveriges Järnvägsmuseum

Logotype Sveriges Järnvägsmuseum

Senaste uppdatering 2016-10-17 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498

Sidospår nummer 3

På grund av redaktörens tidsbrist kommer Sidospår nummer 3 och 4 att slås ihop till ett dubbelnummer med  utskick till medlemmarna månadsskiftet november/december.

Redaktören ber allra mjukast om ursäkt och
hoppas på medlemmarnas förståelse!

--------------

Tack till alla som har stöttat samlingsportalen.se
Verksamheten har kunnat fortgå tack vare dessa bidrag. Från och med 2016 har digitaliseringen övergått från projekt till prioriterad verksamhet vid Sveriges Järnvägsmuseum även om verksamhetsvolymen måste minskas utan större externa tillskott. Järnvägsmusei vänner leder fortfarande arbetet med anställd personal.

Vill du fortsätta att stödja digitaliseringsverksamheten?
Läs mer Här! (öppnas i nytt fönster
 

--------------

- Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning

Läs mer här

--------------

Bakom en stallport, Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Ängelholm

www.samlingsportalen.se
Sveriges Järnvägsmuseums digitala plats på nätet, Samlingsportalen.se
Efterhand som mer digitalt material blir klart görs detta tillgängligt på Samlingsportalen.se.
Välkommen till www.samlingsportalen.se

--------------

Torsdagsgruppen i Gävle håller också till bakom en stallport, eller rättare sagt bakom två stycken i UGJ-stallet.
För närvarande arbetas det på ett av stallspåren med museets dieselelektriska finka. På det andra spåret har O-loket varit arbetsobjekt. Sedan loket nu är klart för vår del har det flyttats till Nynäs. Vilket arbetsobjekt som nu ska in i stället är ännu inte klart, det finns flera att välja på.
Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! Är du intresserad? Kontakta Bengt via epost
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

x