Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv Länkar

 

Information inför IB16
2016 kommer det som ni alla har väntat på.
Järnvägsmusei Vänner/Svenska Järnvägsklubben/Sveriges Järnvägs-museum arrangerar ångloksdragen resa på inlandsbanan, IB16. 2 st fantastiska resor 106 mil/st.

Resa 1 Uppresa Gävle-Kiruna 2016-06-04 – 2016-06-11

Resa 2
Nerresa Kiruna-Gällivare-Gävle 2016-06-13 – 2016-06-19.

Resorna har olika profil.
Uppresan passar bra för dig som vill åka bekvämt, äta gott, bo på hotell och se inlandets sevärdheter. Resan innehåller bl.a. besök på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, eltåg Gävle-Mora, ångtåg Mora-Gällivare samt eltåg Gällivare-Kiruna. Alla nätter tillbringas på hotell och flera utflykter till sevärdheter planeras längs med resan.

Nerresan passar bra för dig som är lite mer tågintresserad. Vi blandar hotellnätter med nattåg bakom ånglok på skarvspår, intressanta stopp och fotokörningar. Vi kommer också att tömma ett lokhus på beredskapsånglok som en del i nerresan. Det är första gången en sådan tömning sker inför publik men också det sista lokhuset som töms. Resan börjar i Kiruna med eltåg till Gällivare där ånglok tar över till Mora. Därifrån med eltåg till Gävle. Resan avslutas med besök på Sveriges Järnvägsmuseum.

Antalet platser på upp- respektive nerresa är begränsade till 96.

Intresseanmälan att åka med någon av resorna kan skickas till ib16@jvmv.se

Som tillägg till dessa resor kan man boka;

•     Extratåg Kiruna-Narvik ToR 2016-06-12. Möjligt för resenärer både på upp- och nerresan.

•     Extra anslutningståg, nattåg norra stambanan Gävle-Kiruna för resenärer som ska åka med nerresan. Avgång från Gävle 2016-06-10

•     Extra anslutningståg, dagtåg norra stambanan Kiruna-Gävle för resenärer som har åkt med uppresan. Avgång från Kiruna 2016-06-13

Priser och detaljerat program presenteras under senhösten 2015.
 

Ett diskussionsforum
Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Sveriges Järnvägsmuseum
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Sveriges Järnvägsmuseum
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Sveriges Järnvägsmuseum!

- JvmV är en ideell förening vars medlemmar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägsforskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägssektion, Gävle modelljärnväg, där medlemmar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägsmarknad i samband med den årliga Museidagen samt en modelltågsdag, "Modelltåg 14"
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm

Medlem blir du enklast genom att betala Årsavgiften:
För år 2015 är medlemsavgiften 300 kronor och 50 kronor för familje-medlem. Avgiften betalas till Bankgiro 5777-5561.
OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adress-ändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
SPÅR 2015
- Järnvägsmuseets  årsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar minst144 sidor.

Sidospår nr 2 2015- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>


- 10% rabatt i Sveriges Järnvägs- museums butik
-
fri entré till Sveriges Järnvägsmuseum Obs! vid vissa särskilda evenemang på museet kan den fria entrén vara indragen!
-
fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
-
informationsblad och program från  Sveriges Järnvägsmuseum.
-
möjlighet att deltaga i resor och  arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen!

Kontakt med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?
Se under "Kontakta" längst upp på sidan!


Sveriges järnvägsmuseum på Internet.
Sveriges Järnvägsmuseum

Logotype Sveriges Järnvägsmuseum

Senaste uppdatering 2015-06-17 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498


UPPROP
Vill du vara med och rädda Järnvägsmusei vänners digitaliseringsprojekt?

Bakgrund
Järnvägsmusei vänner har sedan januari 2011 i samarbete med Arbetsförmedlingens Fas 3 arbetat med digitalisering av Sveriges Järnvägsmuseums bildskatt. Det har resulterat i över 130 000 sökbara bilder, arvodesstater och föremål på hemsidan www.samlingsportalen.se
Regeringens önskan att avveckla Fas 3, eller utvecklingsfasen som det numera heter, har inneburit att Arbetsförmedlingens möjlighet att medfinansiera projektet kraftigt har minskat. Sveriges Järnvägsmuseum har redan avsatt befintliga medel för 2015 till projektet och kommer att kunna fördela om resurser för att finansiera projektet 2016. Målsättningen är att från och med 2017 permanenta projektet i samverkan med andra aktörer.

Behov
För innevarande år, 2015, är Järnvägsmusei vänner beroende av att kunna skjuta till en halv miljon konor för att projektet inte ska behöva läggas ned. Vi hoppas därför att våra medlemmar eller andra intresserade kan hjälpa projektet att leva vidare så att ännu fler bilder, ritningar, föremål och böcker ska kunna läggas ut på www.samlingsportalen.se

Bidrag
Vi söker sponsorer som alla kommer att publiceras på www.samlingsportalen.se enligt följande: Platinasponsor: 50 000 kr
Guldsponsor:     25 000 kr
Silversponsor:    10 000 kr
Bronssponsor < 10 000 kr
Du är naturligtvis välkommen att lämna valfritt belopp, utan att bli namngiven på hemsidan.

Valfritt belopp sätter du in på föreningens bankgiro 5777-5561 med ditt namn som du vill ha det skrivet eller bara som avsändare och att beloppet är avsett för ”samlingsportalen”.

Garanti
Om insamlingen inte lyckas och projektet behöver läggas ned så kommer alla bidrag att återbetalas.

För Järnvägsmusei vänner

 Rolf Sten             Lennart Lundgren
Ordförande               Projektledare


Å
rsboken SPÅR tillsammans med Sidospår nummer 2 2015, lämnades till posten 11 juni för vidare distribution till medlemmarna.
Sidospår 2 2015

--------------

 - Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning
Nästa möte 24 september

Läs mer här

--------------

Bakom en stallport, Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Ängelholm

www.samlingsportalen.se
Efter ett långt och tålmodigt arbete är nu bildprojektets skannade och tolkade bilder utlagda på Internet.
Dessa och mycket mer placeras efterhand på Sveriges Järnvägsmuseums digitala plats på nätet, Samlingsportalen.se
Efterhand som mer digitalt material blir klart görs detta tillgängligt på Samlingsportalen.se.
Välkommen till www.samlingsportalen.se

--------------

Torsdagsgruppen i Gävle håller också till bakom en stallport, eller rättare sagt bakom två stycken i UGJ-stallet.
För närvarande arbetas det på ett av stallspåren med museets dieselelektriska finka. På det andra spåret har O-loket varit arbetsobjekt. Sedan loket nu är klart för vår del har det flyttats till Nynäs. Vilket arbetsobjekt som nu ska in i stället är ännu inte klart, det finns flera att välja på.
Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! Är du intresserad? Kontakta Bengt via epost
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt