Om JvmV Kontakta Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv  

Sidospår 2/24
Retur till arkivets huvudsida?
Klicka i bilden ovan

SIDOSPÅR
nyhetsblad/medlemstidning för Järnvägsmusei Vänner
 
  
SIDOSPÅR ges ut med 4 nummer per år och består i normalutförande av minst 16 sidor.
   Redaktör är Rolf Sten och redaktionens e-postadress är: sidospar@jvmv.se
Postadressen är: SIDOSPÅR Box 407 SE-801 05 GÄVLE

Har Du något intressant för nyhetsbladet SIDOSPÅR?
Medlemstidningen behöver alltid fyllas med något. Jag hoppas att det bland alla "vännerna" finns några som kan hjälpa till att fylla tidningen med och korta eller längre artiklar. Hör av dig till redaktionen när det gäller material till  SIDOSPÅR!
E-post: sidospar@jvmv.se


Sidospår nummer  2 2024, lämnades till Postnord 24 maj för leverans till medlemmarna.

Är du intresserad av att köpa gamla nummer av Sidospår?! 
Ta kontakt med oss genom att skicka e-post till
butiken@jvmv.se och berätta vad du är intresserad av. Du kan även kontakta oss via post: Järnvägsmusei Vänner, Box 407, 801 05 Gävle
Välkommen!

OBS! Följande årgångar, 2004-2019, finns att ladda hem som sökbar Pdf-fil. Kolla längre ned på sidan under respektive innehållsförteckning.

2024, årgång 21  
Sidospår 1/24Innehåll i Sidospår, 1 2024
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Varmt välkommen till Järnvägsmuseet".
- Henrik Reuterdahl: Förhandstitt nya Järnvägsmuseet 15-16 juni.
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
-
Vi minns Kjell Palén: Kjell Palén 1934. - 2024.
- Svante Forsaeus: Alvhem – från järnvägsknut till trafikplats.
- Leif Wester: Striberg, gruvor - och järnvägar, tre stationer.

- Lars Berggrund: Efter väl förrättat värv.

Sidospår 2/24Innehåll i Sidospår, 2 2024
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. Gapa efter lagom mycket.
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören! Ideellt arbete, kommer det att överleva framtiden?
- Lennart Lundgren: Sidospårspackning nummer 1 2024-04-18.
- Järnvägsmuseet:
Till dig som medlem i Järnvägsmusei vänner: Järnvägsmuseet vill genrepa med dig!
- Kenneth Landgren: Ro2 2702 ska snart lämna verkstaden på Nynäs, museet nästa!
- Leif Wester
: Del 2. Striberg, gruvor - och järnvägar, tre stationer (8 sidor).
Fortsättning i nästa nummer.
- Lennart Lundgren: Recension, Det kapade Kapspåret. Skriven av Stig Svallhammar. Frank Stenvalls Förlag.
- Lennart Lundgren: Järnvägsmusei Vänner gör en insats! Hämtning av 2 st. 1/10 modeller i Säffle.
- Saga Sjöholm: Hur man kan bli intresserad av tåg?

2023, årgång 20  
Innehåll i Sidospår, 1 2023
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Fara å färde å fordon".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
-
Sven Olof Muhr: Ekeryds tegelbruk och spåren vid Växjö - Tingsryds järnväg, del1/2
- Ulf Diehl: Nytt om Köping - Hults första lok.
- Erik Sundström & Rolf Sten: Samtrafik på järnväg – inte alltid helt lätt
- Kenneth Landgren: Ro2:an och Co5:an
.
- Blandat gods: Recension: Kenneth Landgren. Olycks-händelser och missöden vid Statens Järnvägar del 4.
- Ulf Diehl:
Påkörd av sitt eget tåg.
Sidospår 1/23Innehåll i Sidospår, 2 2023
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Det nya normala".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
En liten rapport från Järnvägshistoriska
dagarna i Gävle 22-23 april.
-
Sven Olof Muhr: Ekeryds tegelbruk och spåren vid Växjö - Tingsryds järnväg, del 2/2
- Rolf Sten: En sextiondel av en sekund i början av 1920-talet, ett tidsfönster från Mellansel!!
- Lennart Lundgren: Järnvägsmusei Vänners årsmöte 2023 med resa till Norberg.
- Ulf Diehl: De okända loken på Kristinehamn - Sjöändans Järnväg.
Sidospår 3/23Innehåll i Sidospår, 3 2023
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "X5 i fokus".
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören. Ett annorlunda Sidospår.
www.jvmv.se SIDOSPÅR 3/23
- Jan–Olov Svensson: Järnets väg, transportleden Vintjärn – Åg – Korså bruk – Korsån station.
Sidospår 4/23Innehåll i Sidospår, 4 2023
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Med sikte på kunskap".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören. "Det är mycket nu"!
- Olle Thåström: Udda järnvägsbroar.
- Robert Herpai: William George Tester.
- Ulf Diehl: Öresundstullen.
-
Sven Olof Muhr: AB Separators utställningspaviljong, Gävleutställningen 1901.
- Kenneth Landgren:
ABo3 2702 och Co5 1275:an.
- Recension: Anna Lindgren har läst. Järnvägsarkiven: Riksarkivets teknikhistoriska källor
2022, årgång 19  
Innehåll i Sidospår, 1 2022
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Att titta både framåt och bakåt".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
-
Sven Olof Muhr: Antasstugan och Antassågen!
-
Leif Wester: Del 2/2. Hur och varför blev Storå en stor järnvägsknut?.
- Rolf Sten: Förslag till virkesvagn med föränderlig spårvidd!
- Ulf Smedbo & Rolf Sten: Mer om Utsjö Jernvägsbolag.
Rolf Sten: En timmervagn helt i stål avsedd för Utsjö Jernväg..
Innehåll i Sidospår, 2 2022
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Äntligen".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
Rolf Sten: Wintjern, Ett berg i ödemarken som gav upphov till något mycket större! 
-
Mårten Dunér, Restaurangvagnen 125 år.
- Kenneth Landgren: Vår Ro2:a och Co5 1275.
- Lars Linde: Järnvägarnas Museiförening Linköping 1961 - 2022.
Sidospår 3 2022Innehåll i Sidospår, 3 2022
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Resan har börjat".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Lennart Lundgren: Utskick av SPÅR & Sidospår
- Sven Olof Muhr: Ratad rallarsten räddad och restaurerad.
- Lennart Strömquist: SJ:s intern-utbildning av trafikpersonal. Om IV distriktets kontorist-kurs i Östersund 1942.
- Vidar Lindström: Anteckningar från Spånga - Löfsta Järnväg, SLJ.
- Robert Herpai: Fotografen Carl Löfman.
- Rolf Sten: Bildmix. Nu & då !
- Kenneth Landgren: Våra vagnar 2702 och 1275.
Sidospår 4/22Innehåll i Sidospår, 4 2022
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Om krav och förväntningar".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören! Framtidstro?
-
Leif Wester: Några bilder berättar.
- Lars Berggrund: Den hjältemodige gardisten Glans.
- Harald Agrell: 1093-SPÅRETS SISTA DAGAR – en bildkavalkad längs f.d. KURJ 1968-1969.
Rolf Sten: Återblick samt rapport från Järnvägshistoriska dagarna 22-23 oktober 2022.
2021, årgång 18  

Sidospår nummer 1-2 2021Innehåll i Sidospår, 1-2 2021
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Ett sista ryck".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
- Börje Göransson: Jag har bott vid en järnväg i nästan hela mitt liv och sett tågen komma och gå!
-
Sven Olof Muhr: Ö-känd hållplats vid järnväg och spårväg.
- Rasmus Axelsson: Efterlysning! Någon som vet mer om detta?
- Robert Herpai: När Hasse gav Lasse bassning, och Lasse gav svar på tal!
Niklas Adell: Rälen från Getå.

Sidospår nummer 3 2021Innehåll i Sidospår, 3 2021
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Rapport från en skurhink".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
- Sture Sandqvist: En återblick på Borås - Alvesta Järnväg, BAJ
-
Bertil Bengtsson: Stockholmståg i Boden 1960.
- Kenneth Landgren: Rapport från renoveringen av Ro2 2702 och Co4 1275.
- B S Hagberg: Sex stycken bilder. Personalbilder tagna med 10 års intervaller 1878-1928.
Recensioner: Inlandsbanan av Bengt Sandhammar.
Motorlok i Sverige av Ulf Diehl & Lennart Nilsson.
Krösatåget – den småländska tågrevolutionen, del 2 av Ingemar Lundin och Magnus Lindman.
- Lennart Strömquist: En signalreparatör på OKB
Innehåll i Sidospår, 4 2021
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Något att se fram emot".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören. Positiva tecken!
- Leif Wester: Hur och varför blev Storå en stor järnvägsknut?
- Reportage: P-E Holmström: Saxat ur SJ-NYTT nummer 9 1957. Urgrävning på rekordtid.
- Rolf Sten: Utsjö Jernvägsbolag.
 
2020, årgång 17  

Sidospår nummer 1 2020Innehåll i Sidospår, 1 2020
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Ett sista ryck".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Robert Herpai: Teoretiska torsdags-gruppen ?!
-
Robert Herpai: Olyckan i Oppalaby 6/6 1942.
- Ulf Diehl. Säregen konstruktion för Sundsvall - Torpshammar Järnväg.
- Thomas Tell. Förrådsvagnarna till, SJ första restaurangvagnar.
- Lennart Strömquist: Två sidor av samma fönster, det ”vänliga fönstret” i Sundsbruk. Ett reportage från 1954.
- Saga Sjöholm: Tågfotograferna Nina och Rune Carlsson.

Sidospår 2 2020Innehåll i Sidospår, 2 2020
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Ett sista ryck".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
-
Sven Olof Muhr : Bland armfotingar och belemniter på brottets bana. Ignaberga kalkbruk.
- Gunnar Ekeving. Datorstöd för styrning av järnvägstrafik, del 1 av 2.
- Kenneth Landgren: Vår Ro2:a blir bättre och bättre.

Sidospår nummer 3 2020Innehåll i Sidospår, 3 2020
-
Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Det är inte mycket nu…".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
-
Sven Erik Berving: 15 september 1830, för 190 år sedan! Railvägen mellan Liverpool och Manchester
- Gunnar Ekeving. Datorstöd för styrning av järnvägstrafik, del 2 av 2.
- Lennart Strömquist: Statens kaka ansågs ”vara liten men säker”.
- Ulf Diehl: Svenska museilok i Holland.
- Robert Herpai: Det var för 175 år sedan och efter det var ingenting sig likt! Om Adolf Eugène von Rosen. Del1.

Sidospår nummer 4 2020Innehåll i Sidospår, 4 2020
-
Robert Sjöö: Museichefen har ordet. "Vad händer bakom den låsta grinden".
- Ove Häger: Några ord från ordföranden. Modellsamling i Gåva till JvmV.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören!
-
Ola Persson: Erne Hellström in memoriam.
Henrik Reuterdahl: Första ångloket med ATC.
- Lars Olov Karlsson: Prins August är inte äldst!
- Leif Wester: Jag fick en bild! Ånglok, karta, Hällefors Bruk, HBA.
- Kenneth Landgren: Vår Ro2:a och den påbörjade Co4 1275.
- Anders Lindholm: Är modelljärnvägar nostalgi och en museijärnväg ett kulturarv?
- Robert Herpai: Adolf Eugène von Rosen och svenska järnvägsbyrån. Del 2.
- Mårten Dunér: "På gaffeln". En dörrskylt i Malmö.
2019, årgång 16  
Innehåll i Sidospår, 1 2019
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. Den som väntar på något gott.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören.
- Gunnar Ekeving: Kalla kriget: Öst-blockets försök till informations-inhämtning kring Säröbanan.
-
Lars Olov Karlsson: Sörbybanan, Kalles järnväg på museet.
- Ulf Diehl. Hur misslyckat var SRJ diesellok 50 ?
- Bo Jonson. Det hände för 61 år sedan. Olycka i Hultafors.
- Lennart Strömquist: Stölden av påskbrännvinet på Bispgårdens station år 1910 Ett polisprotokoll berättar.
- Leif Wester: Vårfloden vid Ervalla 1977.
- Sven Olof Muhr. Ett gulnat fotografi. Västerhejdebanans "station" i Visby.
- Rune Lindgren:
Arne Bruman vinkar farväl!
- Recenserat:

Järnvägar på Söderslätt. Nya spår på gammal räls.
Sidospår nummer 2 2019Innehåll i Sidospår, 2 2019
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. Att verka utan att synas.
- Rolf Sten: Motorvagnsresa med årsmöte i Kilafors.
-
Lars Olov Karlsson: Lok som hot-rod?
- Leif Wester:  Med cykeldressin på Särnabanan Limedsfors – Särna 1972, del 1/2.
- Saxat från Vetlanda Posten: En förödande järnvägsolycka på Målillabanan. Banvallen rasar under gående tåg. Ingen människa skadad.
- Kenneth Landgren: Ro2-projektet.
- Erik Sundström: Bilar och tåg under andra världskriget.
Sidospår nummer 3 2019Innehåll i Sidospår, 3 2019
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. Med dörren på glänt.
- Rolf Sten: I huvudet på redaktören.
-
Lars Olov Karlsson: The Standard Railroad of the World.
- Leif Wester:  Med cykeldressin på Särnabanan Limedsforsen – Särna 1972, del 2/2.
- Niklas Adell: Albin Adell, stationsföreståndare på Mellersta Östergötlands Järnväg.
- Gisela Nadasy: Han har bott vid en järnväg, Hugo Jelke.
- Mikael Dunker: Nya e-postadresser med anledning av namnbytet.
- Recension: Rolf Sten har läst: Säfsnäsverkens
Järnväg.
- Börje Thoursie: Svenska ånglok med namn.
- Rolf Sten: I väntan på tåg! Om 3 analoga fotografier.
- Erik Sundström:
Vad menas med att en järnväg öppnas?.
Sidospår nummer 4 2019Innehåll i Sidospår, 4 2019
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö: Museichefen har ordet. Så långt borta men ändå så nära.
- Robert Sjöö: Morrgan Claesson 1944-2019.
- Rolf Sten: Bakom ett reklamblad från 1908, Luxlampan.
- Lars Berggrund & Rolf Sten: Sten-arbeten vid Östra stambanan.
-
Lars Olov Karlsson: De får fönster… SJ personvagn B7.
- Lennart Strömquist:  Att vänta på tåget…Järnvägens förändrade villkor på 1950-talet, sett ur ett lokalt perspektiv.
- Stefan och Johan Olsson: 1000 vagnar? Arkivforskning mm.
2018, årgång 15  
Sidospår 1 2018Innehåll i Sidospår, 1 2018
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Kenneth Landgren: lägesrapport Ro2 2702.
- Robert Herpai: På jakt efter nya motiv.
-
Bernt Forsberg: Snälltågen 57 och 58, snabbtåg på Ostkustbanan i början på 1950-talet. En lokförardagbok berättar.
- Rolf Sten. En förarrapport. Händelserapport.
- Lars Olov Karlsson. Tomtebodabesök 1968.
- Sven Olof Muhr. Från Snappahem till Lidhem som blev Snappahem.
Recenserat: Olyckshändelser och missöden vid Sveriges järnvägar 1918-1939.
Järnvägarna i Kävlinge.
Längs spåret 2016.
- Erik Sundström: Buffertarna på loket Carlsund.
Innehåll i Sidospår, 2 2018
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet. Mellan Hall och förtvivlan.
- Rolf Sten. JvmV
2018 års stämma hölls på Gimo Herrgård den 21 april.
- Rolf Sten. Bruksbanan Hå - Vallvik.
-
Gunnar Setterwall. Carl Settervall - Importör av räler.
- Robert Halvarsson. Modelljärnväg. GMJ, Granholmen - Morrsundets Järnväg.
Innehåll i Sidospår, 3 2018
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Rolf Sten. I huvudet på redaktören.
- Lars Berggrund. Ögonblicksbild från Sammanbindningsbanan.
- Curt Fredén. Final för Mariestad - Moholms Järnväg, MMJ.
- Gunnar Ekeving. Signalteknisk pionjärverksamhet i Flen.
- Lennart Strömqvist. Nazistpropaganda riktad mot svenska järnvägsmän 1938.
- Göran Cederberg. På Inlandsbanan till Gällivare april 2018.
- Thore Jonsson. Hårda tag i grusgropen. Artikel skriven av Thore Jonsson och publicerad i tidningen SJ-Nytt, nummer 7 1997, under rubriken "Historik".
Sidospår nummer 4 2018Innehåll i Sidospår, 4 2018
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet. Svåra men viktiga val.
- Rose-Marie Forsberg. Med Järnvägsmusei Vänner till Ängelholm.
- Robert Herpai. Drottningen, Greven och järnvägen.
- Kenneth Landgren. Ett stationshus till har försvunnit. Forsmo.
- Henrik Reuterdahl. Halloweentåg till Furuvik.
- Lennart Malmsten. Med Järnvägsmusei Vänner till Storbritannien 1988.
- Rolf Sten. För sextio år sedan, en ögonblicksbild. Tre bilder från Åsen strax norr om Lingbo.
- Recenserat: Järnvägsmuseets stjärnor - Små berättelser om våra lok och vagnar -.
2017, årgång 14  
Sidospår 1 2017Innehåll i Sidospår, 1 2017
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Kurt Karlsson. Ett semestertips, Franska statsjärnvägarnas museum.
- Mårten Dunér. Servering på tåg - en återblick,
- Christina Engström. Fråga Robert, han vet nog. Reportage om Robert Herpai.
- Ulf Winddotter. Minns du inte Gottfried Hammarsköld - och Johan Pettersson..
- Lars Olof Karlsson. Tio månader i Boden.
- Rolf Sten. En bild, nedgrävning av Telegrafverkets rikskabel utanför Stöde.
- Erik Sundström. Gamla ord om järnvägar, ur en ordbok från 1869.
- Robert Herpai. Byggandet av Gävle - Dala Järnväg åren 1855-1859. Del 1 "När blir järnvägen färdig".
- Lars Berggrund. Att söka det okända. Gjörcke och Frisell - Järnvägare med svårfunnen historia.
Sidospår nummer 2 2017Innehåll i Sidospår, 2 2017
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
-
Kenneth Landgren:  Ro2-projektet rullar vidare.
- Lennart Strömquist:
Skönviksbanan under den första SJ tiden.
-
Christina Engström: Ett fotografi berättar, banvaktstugan vid Lerviks-grindar i händelsernas centrum.
Om sågarbetarstrejkerna. "Under vintern 1878-1879 låg arbetet nere vid de flesta brädgårdarna och sågverken i Sundsvallsområdet. När arbetena kom igång igen under våren 1879, först vid Askesta sågverk i  februari, hade lönerna sänkts med ytterligare 15-20%."
-
Lennart Malmsten: Att organisera digitala bilder
Sidospår 3 2017Innehåll i Sidospår, 3 2017
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Järnvägsmusei Vänner. Anders Hendel har passerat spårslutet. Anders blev 77 år..
- Bo Jörneld. Kommentar angående loket Rimbo.
-
Lennart Strömquist: Med järnvägen som hembygd. En tidsresa från Bispgården till Jättendal mellan 1884 och 1943.
- Mikael Dunker. Innan stängning - öppet hus!
- Ulrika Ryd. En föregångsman inom järnvägen - Adolf Eugene von Rosen.
- Rolf Sten. För 46 år sedan multipplade  brunlok med godståg passerar Mellansel augusti 1971.
- Recenserat. Kenneth Larsson har läst Danskt tågkoncept blev internationell succé - även i Skåne, skriven av Benny Knudsen.
Bo Jonson har läst Turist på 1800-talet av Freric Bedoire.
Sidospår 4 2017Innehåll i Sidospår, 4 2017
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Järnvägsmusei Vänner. Järnvägshistoriska dagar i Ängelholm 23-24 september
- Rolf Sten. Ostkustbanan, OKB, en återblick med anledning av 90 gångna år.
-
Bernt Forsberg: Stationsfrågan i Gävle - en het fråga på 1920-talet
- Bernt Forsberg. Tankar om gamla Ostkusbanan,OKB.
- Leif Wester. Något om Sveriges första Järnvägsknut Dylta/Ervalla.
- Lennart Berns. Historia i det lilla,
- Rolf Sten. En bild berättar. Stjärnholms station 1926, ett fryst ögonblick - en sekund i historien.
2016, årgång 13  
Sidospår 1 2016Innehåll i Sidospår Nummer 1 2016
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Kenneth Landgren. Renoveringen av restaurangvagn Ro2 2702.
- Jan Erik Räf. Stockholm. Katarina och Maria Bangator- Med eller utan bana.
- Ktistin Thorrud. Raritet i samlingarna. Aritmometern, tidig räknemaskin.
- Jimmy Håkman. Den nutida namnsättningen av trafikplatser.
- Lars Berggrund. Min morfar museichefen. Hans Björklund om Oscar Werner och Järnvägsmuseet. Intervju sammanställd av Lars Berggrund.
- Gösta Gäfvert. Saxat från tiningen Tåg och Spår nr 2 1964. Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg, ASLJ.
Innehåll i Sidospår Nummer 2 2016
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. JvmV årsmöte i Linköping, Forskarmöte i Gävle 9-10 april.
- Christina Engström. Intermezzot i Björnfjell 23 februari 1945.
- Erik Sjöholm. Då och nu, banvaktsstugan i Saxen på 1920-talet jämfört med 2002.
- På webben, en bibliografi över Gunnar Sandins texter.
- Mikael Rickardsson. Lokomotivmästare Jöns Andersson.
- Mårten Dunér. På Gaffeln. Då blommade askfaten.
- Erik Sundström. Kungliga tåget på 1890-talet.
Sidospår 3-4 2016Innehåll i Sidospår, dubbel- nummer 3-4 2016
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Börje Göransson. Lennart Svensson har gått bort.
- Göran Cederberg. På Inlandsbanan med ångtåg,
- Christina Engström. Fråga Robert, han vet nog. Reportage om Robert Herpai.
- Mikael Dunker. 50-talet återvände för en dag.
- Recension. Ångtåg på Österlen - en resa genom Paradiset
- Robert Herpai. Gävle station 1857 - 1907.
- Lars Berggrund. Uppsala - Stockholm 150 år eller konsten att besluta en sträckning.
 
2015, årgång 12  
Sidospår nummer 1 2015Innehåll i Sidospår Nummer 1 2015
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Robert Sjöö. Erik Sundström har lämnat oss.
- Rolf Sten. Samarbete med Järnvägarnas Museiförening i Linköping, Jvgmf.
- Robert Herpai. Museets bildarkiv.
- Gunnar Jonsson. Elektriska växelloket SJ Ud 854.
- Henri Ollikkala. En händelserik utbildningsresa på 1970-talet.
- Ulf Diehl. Robert och William Hawthorn, Newcastle.
- Lennart Lundgren och arbetsgruppen. Inför Järnvägsmuseets 100-årsfirande.
- Lars Linde. Järnvägarnas Museiförening Linköping.
Sidospår nummer 2 2015Innehåll i Sidospår Nummer 2 2015
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Upprop, hjälp oss rädda Digitaliseringsprojektet.
- Rolf Sten. Rapporter från årsmötet 25 april samt forskarmötet 28-29 mars.
- Mikael Dunker. Succé när hundraåringen firades. Reportage från jubileumsdagen 23 maj.
- Robert Herpai. "En av dussinet" Beskrivning av fotosamlingar från bland annat Axel Snell med flera.
- Anders Sandgren. Prins August och hans gelikar. Statens Järnvägars första ångloksbeställningar.
- Bengt E Unvér. Ankan, artikel från 1964 om den elektriska motorvagnen MÖJ 1.
Sidospår nummer 3 2015Innehåll i Sidospår Nummer 3 2015
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Mikael Dunker. Krokodilen krönte jubileet. Reportage från museidagen/eljubileet.
- Mikael Richardsson. Järnvägschefen Carl Erik Hising - eller mannen som aldrig funnits. Del 1/2.
- Kalle Eriksson. 130-årig järnvägshistoria blev bok. På räls över Hallandsås under 130 år.
- Göran Engström. Österströmsloken - Var det slutet på historien
- Bengt E Unvér. Pålsboda - Finspongs Järnvägsaktiebolag.
Sidospår nummer 4 2015Innehåll i Sidospår Nummer 4 2015
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Annons om Inlandsbaneresan IB16.
- Mikael Richardsson. Järnvägschefen Carl Erik Hising - eller mannen som aldrig funnits. Del 2/2.
- Erik Sjöholm. Banvakternas kontrollbrickor.
- Arkivfynd. Brevkonversation mellan baningenjören i Göteborg och banmästaren A Melander i Herrljunga, 7 februari 1918.
- Bengt-Åke Rudström. Ett Colombianskt äventyr för 60 år sedan. ASJ leverans av motorvagnar.
- Robert Herpai. Prins August och dess stansar.
2014, årgång 11  
Sidospår 1 2014Innehåll i Sidospår Nummer 1 2014
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Erik Sundström. Skatteplanering
- Lars Olov Karlsson. Apropå förra numrets omslagsbild.
- Stig Åke Petersson. Striden om Vetlandajärnvägens fortsättning.
- Hans Rydebert. Nostalgitripp på gamla HFJ-banan.
- Björn Bodin. 6 december 1998, en tur Borlänge - Gävle - Borlänge.
- Kenneth Landgren. Vårt "nya" lok D 432 - En D-maskin måste ändå räddas i Norrland.
- Rolf Sten. Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, del 3.
- Thomas Gustavsson. Recension, Olyckshändelser och missöden vid Sveriges järnvägar, del 1 1863-1899.
- Gunnar Jonsson. Recension, Järnvägen i sydostregionen. Carlscrona - Wexiö Jernväg. Den viktigaste komponenten.
Sidospår 2 2014Innehåll i Sidospår Nummer 2 2014
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Järnvägshistoriskt Forskarmöte 29-30 mars
- Rolf Sten. Årsmöte och årsmötesresa
- Christer Hammare. Persborg - en halvprivat anhalt
- Bo Carlsson. Färja Hjo - Hästholmens hamn eller stambana Borås - Mjölby - en konflikt för drygt 100 år sedan
- Krister Persson. Växjö - Tingsryds Järnvägs stall i Växjö har rivits
- Erik Sjöholm. Rälsbusshållplatser, hpr, Kristinehamn - Vansbro
- Erik Sundström. Heberlins broms, tidskrävande och misslyckat experiment
Sidospår 3 2014Innehåll i Sidospår Nummer 3 2014
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet. en het sommar
- Thor Bjerke. Nattoget Christiania - Göteborg og de förste sovevognene.
- Gunnar Ekeving. Hur man undviker att tåg kolliderar på linjen. Blocksystem, linjeblockering.
- Kjell Friberg. Boggier tillverkade av Usines Emile Henricot
- Bengt Lindberg, Lennart Lundgren, Rolf Sten. GDG-expressen som efter omplanering blev Bergslagsexpressen.
- Henrik Reuterdahl. Ånga över Hallandsåsen.
- Jan Ericson. Mats Freding in memoriam.
Sidospår 4 2014Innehåll i Sidospår Nummer 4 2014
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet. Kritik mot trafik.
- JvmV. Kort reportage från Modelltåg -14.
- Mikael Dunker. Museidagen 20 september 2014
- Robert Herpai. Vilka bildsamlingar finns på Samlingsportalen.se
- Mårten Dunér. Hur 150 TR-dukar hittade hem och hamnade på Sveriges Järnvägsmuseum 2014.
- Lennart Lundgren, Bengt Lindberg, Emelie Svensson, Theresia Nielsen. Vagnsvärdarnas berättelse. Sveriges Järnvägsmuseums resa med F 1200 mellan Malmö och Stockholm.
- Staffan Granath. Reportage från Järnvägshistoriskt forskarmöte i Gävle 18-19 oktober..
   
2013, årgång 10  
Sidospår 1 2013Innehåll i Sidospår Nummer 1 2013
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- O-loket hemma igen.
- Erik Sundström. Sommarvagnar
- Kenneth Landgren. Lokaltågsvagn C013 2832
- Mikael Dunker. Sportlov på Järnvägsmuseet.
- Kristin Thorrud. Steampunk på Sveriges Järnvägsmuseum.
- Mårten Dunér. Stockholms Centralbangård 142 år 1871 - 2013.
- Mårten Dunér. Venus födelse, Intarsia på M/S Malmöhus
- Mårten Dunér. Rivningen påbörjad av hotell Continental.
- Jan Ericson. Nyfunnen museibild.
- Lars Olov Karlsson. Bild på KHJ-loket "54"
- Kjell Aghult. Recension, Busstrafiken vid Östergötlands smalspåriga järnvägar.
Lennart Lundgren. Recension, Schebo bruk och järnvägar.
Erik Sundström. Recension, Industriminnen i Bergslagen 2010-2011 Garpenberg och Storådalen.
Erik Sundström. Recension, Skara - efter 1900.
Sidospår 2 2013Innehåll i Sidospår nummer 2 2013
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
Redaktören. Information om händelser inom JvmV.
- Mikael Dunker. Familjedagen 12 maj.
- Robert Herpai. Forskarmötet i Trollhättan 13-14 april 2013.
- Roland Hansson. En kommentar till Erik Sundströms artikel om sommarvagnar.
- Anders Jansson. SJ godsvagnar: Storbehållarvagnar littera Nmt, Q35p och Q35up.
Thomas Tell. Bakom ett fotografi. Vagnurspårning i Flen.
- Olof Qvist. Bergslagernas Järnvägar motortralla 16.
- Olof Qvist. Järnvägens vågar.
Sidospår 3 2013Innehåll i Sidospår nummer 3 2013
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Start av ungdomsverksamhet inom JvmV.
- Inbjudan till resa, "GDG-expressen" 17-18 maj 2014.
- Anders Jansson. SJ ånglok: Planerad beställning av Littera S1p och S1t
- Lars Olov Karlsson. Snöminnen från 1976.
- Årsboken SPÅR och en fråga om Södertälje Västra.
- Stig-Åke Petersson. Vem ritade stationshusen
- Erik Sundström. Järnvägarna, järnbruken och stora bruksdöden vid 1870-talets slut.
- Erik Sundström. Ett unikt godståg, transport av reaktortank till Marviken.
- Rolf Sten. Museidagarna 2013, ett bildsvep..
- Rolf Sten. Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, del 1.
- Säta A. driftsättning av SJ Za 267.
- Anders Hendel. Labacken, en hållplats.
- Tobias Bengtsson. Bakom en stallport i Ängelholm, september 2013.
Sidospår 4 2013Innehåll i Sidospår nummer 4 2013
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Sidospår 10 år. Kort historik.
- Erik Sundström. Fällbromsar och andra ovanliga bromssystem.
- Tobias Bengtsson. Vad händer bakom stallportarna hos Sveriges Järnvägsmuseum.
- Anna Lindgren. Rätt renoverat - hur gör vi?
- Bildarkivet. Jönköpingsbladet - om järnvägsolyckan vid Frösunda 1865.
- Rolf Sten. Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, del 2.
Thomas Gustavsson. Recension, Spårvägen i Viborg, till minnet av den finsk - svensk - sovjetiska spårvägen i Viborg 1912 - 1957.
2012, årgång 9  
Sidospår 1 2012Innehåll i Sidospår nummer 1 2012
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rune Lundby 1921 - 2011
- Anders Jansson. Motala-bussar övertagna med ULB, VÅHJ, BKB och NVHJ.
- Börje Göransson. Tvåaxliga Motala-rälsbussar med karosser från Hägglund & Söner i Örnsköldsvik.
- Björn Fura. X1-hämtning eller återfall i pendeltjänst.
- Robert Herpai. Vedkapverk och vedeldningen 1917 - 1924.
- Hans-Fredrik Wennström. Apropå Gävle Järnvåg.
- Ulf Diehl & Lars Olov Karlsson. Besök i Hull och York - Okända och kända lok.
- Blandat gods. Gudinnorna igen. Goda råd i telefonkatalogen från 1892. Järnvägsur..
- Erik Sundström. Recension. Industrilandskap i Bergslagen.
- Gunnar Sandin & Anders Lundquist. Recension. Stockholms järnvägar, Miljöer från förr och nu.
- Jan Ericson. Recension. Sveriges smalspåriga ånglok.
Sidospår 2 2012Innehåll i Sidospår nummer 2 2012
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Järnvägsforskaren Gunnar Sandin (1940-2012) har nått stoppbocken.
- Leif Wester. 50 år sedan smal-påret mellan Örebro och Norrköping lades ned.
- Anders Jansson
. SJ motorvagnar övertagna med KBJ, MÅJ, ÖJ och NVHJ.
- Bo Gyllenberg. För femtio år sedan - Stålboga 1962.
- Ulf Diehl. En unik bild - SJ litt T.
- Hans-Fredrik Wennström. Apropå Gävle Järnvåg.
- Ulf Diehl & Lars Olov Karlsson. Besök i Hull och York - Okända och kända lok.
- Blandat gods. Bildfrågan.
- Ulf Diehl. Historien om en masonitskylt.
- Sten Henriksson. Recension. Det Stora Tågrånet av Mikael Nyberg.
- Torsten Egerö. Recension. Vägen till Citybanan av Gunnar Sandin.
Innehåll i Sidospår nummer 3 2012
Ladda hem som Pdf här! 
- Robert Sjöö.
Museichefen har ordet.
- Robert Herpai. Runbergska samlingen Ett fantastiskt tillskott.
- Bengt Dahlberg. Svante Runberger 1938 - 2012.
- Henrik Reuterdahl. Resan till Haparanda 28 augusti - 3 september.
- Hans Rydebert. HFJ Hällefors - Fredriksbergs Järnväg - Minnen från 40-50 -talet.
- Tidningen Banmästaren. Artikel om Banpost.
- Bo Mainell. Karl Erik Pettersson berättar för Bo Mainell.
- Bo Gyllenberg. För femtio år sedan - Östergötland 1962.
- Krister Persson. Bangårdsvagn 849 - före detta SJ XF1p 715.
- Erik Sundström. 1960-talets malmvagnar.
- Börje Göransson. Ferrostradius Morbidus.
- Arne Bruman. Apropå boken SJ:s ånglok skriven av Lars Olov Karlsson.
- Erik Sundström. Apropå Historien om en masonitskylt.
- Kenneth Larsson. Recension. Järnvägen Spånga - Lövsta 1889 -1970.
- Jan-Anders Wihrén. Recension. Järnvägsminnen 11 av Per Lindh.
Sidospår 4 2012Innehåll i Sidospår nummer 4 2012
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Robert Herpai. Debatten i Riksdagen på 1890-talet rörande städningen och renhållningen på SJ, bland annat dess vagnar.
- Rolf Sten. Järnvägshistoriskt forskarmöte.
- Bengt Boman. O-loket
- Ove Häger & Lennart Lundgren. Modelltågshelg 6-7 oktober.
- Rolf Sten. Bildsvep från museidagen 2012-09-15
- Ulf Diehl. Gävle - dala Järnvägs lok 1 - 3.
- Lars Olov Karlsson. Skulle det kunna vara så, ang KHJ-loken.
- Erik Sundström. Stationer som har bytt namn.
- Lars Olov Karlsson. Rapport från den järnvägshistoriska konferensen i Odense 2012-11-03.
- Ulf Diehl. Addendum till "masonitskyltar".
- Morrgan Claesson. Ett av järnvägens minnesmärken pånyttfödd, Fredrik Gran.
2011, årgång 8  
Sidospår 1 2011Innehåll i Sidospår nummer 1 2011
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Anders Jansson. SJ ånglok littera Gt och Gp beställda 1947-1948.
- Lars Persson. Lutande sotskåps-fronter, en konstruktionsdetalj som blev stildetalj.
- Ulf Diehl. Loket Iddesleigh från Bangall
- Göran Enqvist. Våra moderna järnvägsknappar 2.
- Lars Olov Karlsson. Forskarmöte i Hamar och lokomotorfråga.
- Yngve Holmgren. Recension. Svenska Godsvagnar normalspår 1856 - 1956
- Gunnar Sandin. Recension. Livet längs linjen Minnen och människoöden längs Malmbanan 1930-1970.
- Sten Henriksson. Recension. Spraque-loket  vid Boxholms Bruk.
- Hans Björkman. Recension. Trafikminnen 1 Minnen från spårväg, Buss och Järnväg.
- Gert Ekström. Recension. Verkstadsindustrin på Gotland, från bröderna Graham till SkidCar.
Sidospår 2 2011Innehåll i Sidospår nummer 2 2011
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Information från JvmV, Årsmötet samt klubben "Lokråttorna".
- Robert Herpai. Mer om loken Titan och Ajax
- Owe Danneskog. Owe Danneskogs normalspåriga minnen.
- Erik Sundström. Kneippbyn och doktorns vagninköp.
- Stig Svallhammar. Krigsbron i Norrhult.
- P L Svensson. Mitt liv som järnvägsfotograf del 2.
- Kenneth Landgren. Renovering av Ro2:an fortsätter.
- Bo Gyllenberg. Åkers Styckebruk 1980.
- Gunnar Sandin. Recension. Från järnvägsstation till kommunikationsnod.
- Anders Lundquist. Recension. ånglokomotiv jag mött - en bilderbok om en rykande fascination.
- Lars Olov Karlsson. Recension. SJ motorlok T 41.
Sidospår 3 2011Innehåll i Sidospår nummer 3 2011
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Information från JvmV, renovering Y7 1113, elloket BJ O 214, Jvmv Bild
- Rolf Sten. bildsvep från årets museidag, "Motordagen".
- Erik Sundström. Motorvagns-pionjärer..
- Ulf Diehl. Lite om SJ ångpannor och deras numrering.
- Blandat gods. Robert Sjöö ny ordförande för världens transport- och kommunikationsmuseer, Bildfrågan, kommentar till en bild i Sidospår 4/2010, Stig Svallhammar en kommentar avseende Krigsbron i Norrhult. Kjell Brolin kommentar avseende "Kafévagn Co8scs 3387".
- Sten Henriksson. Recension. Kockums på spåret.
- Lars Olov Karlsson. Recension. Här rullar ångtågen! Jädraås - Tallås Järnväg 50 år.
- Per Olov Blom. Hilding Carlsson och hans rälsbussar.
Sidospår 4 2011Innehåll i Sidospår nummer 4 2011
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Information från JvmV, Branschseminarium 2011-10-29, Skanning av ritningar
- Erik Sundström. Järnvågar och järnvägar.
- Curt Fredén. Ett kort och kortvarigt dubbelspår vid Brattforshyttan.
 - Erik Sundström. En lyckad lansering, om Decauville.
- Blandat gods. Morrgan Claesson om väggpendyl från Bergslagernas Järnvägsaktiebolag. Jan I Arvhult om "Fyra gudinnor" vid dåvarande Järnvägsmuseet i Tomteboda. Kenneth Landgren om renoveringsarbetet med restaurangvagnen R02.
- Bildfrågan. Bild från järnvägsolyckan i Högbränna 19 december 1898,
- Anders Lundquist. Recension. Citytunneln.
- Gunnar Sandin. Recension. Varning för tåg.
- Lennart Lundgren. Modelltåg 11.
2010, årgång 7  
Sidospår 1 2010Innehåll i Sidospår nummer 1 2010
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Robert Sjöö. Börje Thoursie 1921-2010
- Lennart Lundgren. Rapport från ett pågående projet, JvmV informationsmonter
- Curt Fredén. Lindfors och Geijersdal - Stationer med småbanor i östra Värmland.
- Mårten Dunér. AP Trafikrestauranger  - vad döljer sig bakom namnet?
- Bo Gyllenberg. Några tåg för 50 år sedan.
- Christina Engström. referat från Kvinnoseminariet 22 oktober 2009.
- Christer Fredriksson. övertalighet!
- Lars Persson. De första loken på KHJ, en omvärdering?
- Kenneth Landgren. Det går framåt med Ro2 2702.
- Göran Enqvist. Gamla järnvägsknappar i ny tappning.
- Blandat Gods. Sidospår Rättar. Den sista eldarskyffeln i daglig thänst. Komplettering angående "Kallingeloket". Apropå "På tur med Åke och Willy i nummer 2 2009.
- Lars Olov Karlsson. Recension. "Med Nynäsbanan till Gotland".
- Bengt Spade. Recension. "Järnvägsdata med trafikplatser".
- Kenneth Larsson. Recension. Östra Södermanlands Järnväg och dess föregångare".
- Lars Olov Karlsson. Recension. Industrilandskap i Bergslagen, Gullblankabanan.
- Gunnar Sandin. Recension. "Extraturer kring Ostlänken".
- Kjell Aghult. Recension. "Ölands Järnväg".
 
Sidospår 2 2010Innehåll i Sidospår nummer 2 2010
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Forskarmöte, Årsmöte, Dieseldagar i Ängelholm
- Anders Jansson. SJ godsvagnar Tankvagnar littera Q12p nr 320982-320983 och 323953.
- Göran Enqvist. Mössmärke eller citronkaramell?
- Erik Sundström. Landsvägar, värdshus och anslutningstrafik
- Christina Engström. Hosäter 213 - banvaktstuga som lever upp i sommar.
- Lennart Lundgren. Dieseldagarna i Ängelholm.
- Erik Sundström. Sveriges industriella etablissementer - ett bokverk i två delar.
- Christina Engström. Oxelösunds badanstallt, SPÅR 2009 - ett tillägg.
- Wolf Clarke. Rättelse och komplettering angående BJ 52.
- Robert Herpai. Nattbanmästare - en tjänsts upphörande.
- Robert Herpai. Skanning av Sveriges kommunikationer.
- Erik Sundström. Svamp som börjar bli sällsynt.
- Gunnar Sandin. Recension. Vägval och spårbyten
- Ingrid André. Recension. Järnvägslivet, Trainspottern.
- Christer Karlsson. Recension. Ohsabanan och Rusken runt - en resa i natur och kultur.
- Lennart Lundgren. Recension. Järnvägsminnen 9, på smalspår i Bergslagen.
- Erik Sundström. Godsvagnar med konstiga signaturer.
 
Sidospår 3 2010Innehåll i Sidospår nummer 3 2010
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Forskarmöte i Gävle 16-17 oktober 2010.
Rapport från Nynäs. Arbete med "Sanitetsvagnen".
- Anders Jansson. SJ lokomotorer littera Z4p beställda 1955.
- Staffan Granath. "Pråmleden". Kommunikationsleden Långshyttan - Born. Del 1, Born - Engelsfors.
- I museets samlingar. Begäran om återbetalning av ej utnyttjade biljetter.
- Nykter personal. Dala - Ockelbo Norrsundets Järnvägs cirkulär från 27 december 1897..
- Björn Linn. Recension. Stationshus Järnvägsarkitektur i Sverige.
- Ante Svensson. Recension. Järnvägsminnen 10, Ove Danneskog och Lars Granström.
Sidospår 4 2010Innehåll i Sidospår nummer 4 2010
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- En resa i Dala - Ockelbo - Norrsundets spår Kulturarvsdagen 12 september 2010.
- Lennart Lundgren. Modelltåg 10 9-10 oktober 2010.
- Bertil Kahl. Drömmen om den företagsekonomiskt lönsamma järnvägen. Svensk järnvägspolitik 1963-1968.
- Robert Herpai. Titan och Ajax.
- Rolf Sten. Rapport från senaste järnvägshistoriska forskarmötet.
- Per-Åke Lampemo. Hämtningen av SJ E904 i Hofors
- Erik Sundström. En bok om Svensks godsvagnar, normalspår 1856-1956.
P L Svensson. Mitt liv som järnvägsfotograf, del 1.
- Curt Fredén. Motorvagn Y7 Göteborg - Stockholm tur och retur.
- Mats Améen. Recension. Öresundstågen från ide till succé.
- Gunnar Jonsson. Recension. Allt om Modelltåg 10
- Gunnar Sandin. Recension. Banverket 1988-2010. Från Järnvägsbyggare till samhällsbyggare
- Bengt Spade. Recension. Brunnsgäster och purple ore.
2009, årgång 6  
Sidospår 1 2009Innehåll i Sidospår nummer 1 2009
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Järnvägsmusei Vänner
- Gunnar Jonsson. Maskinarbetshelg vid Sveriges Järnvägsmuseum.
- Lennart Lundgren. Kafévagn Co8cs nr 3387, en informations- och reklamplats.
- Bertil Kahl. 27:e driftsektionen (Gotlandsbanorna) 1947 - 1960 och den samtida järnvägspolitiken.
- Hans Karlsson - Nyhlén. Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ del 4 sista delen.
- Göran Enqvist. Våra moderna järnvägsknappar.
- Erik Sundström. Recension "SJ:s ånglok av Lars Olov Karlsson"
- Hans Persson. Recension "Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen" skriven av Gunnar Sandin.
- Lars Olov Karlsson. Recension "Rälsbussar från Svenska Järnvägsverkstäderna och deras samtida".
- Sten Henriksson. Recension "Tåg, järnvägar och entusiaster 1958 - 2008".
- Lars Olov Karlsson. Färgsättning av vagnar.
- Mårten Dunér. Apropå cirkusartikeln i föregående nummer.
- Erik Sundström. Var ligger den nordligaste järnvägen?
Bildfrågan. Vad föreställer denna ritning?
Sidospår 2 2009Innehåll i Sidospår nummer 2 2009
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Järnvägsmusei Vänner
- Christina Engström. Järnvägen kvinnor - Ett seminarium för kunskap och inspiration
- Kenneth Landgren. Ro2a 2702
- Göran Enqvist. Ett mössmärke som förvillar
- Johannes Tångeberg. National Railway Museum, York
Åke Hägglund. Bussminnen
- Lars Granström. På tur med Åke och Willy längs svunna smalspår i Norrköping
Björn Edman. Vi har krockat med tåget!
Gunnar Ekeving. Fjärrstyrning av signalsäkerhetsanläggningar
- "Lyktefterlysningen i förra numret gav flera svar"
- Bildfrågan i Sidospår nummer 4/08 har fått sitt svar
- Apropå förra numrets kungörelse om desinfektion av järnvägsvagnar
- Ritningsfrågan i nummer 1/09 fortfarande olöst
Några kompletteringar till notisen om ångloket på Svalbard
 
Sidospår 3 2009Innehåll i Sidospår nummer 3 2009
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Robert Sjöö. Gunilla Lundberg 1948-2009.
- Lennart Lundgren. Intervju med tre Veteraner.
Robert Herpai. Resebanmästare / Nattbanmästare.
- Grafisk tidtabell 1874.
- Curt Fredén, Filipstadsnostalgi, järnvägarna runt Filipstad.
- Bernt Forsberg. Sextioett år har gått.
- Carl-Göran Nilsson. Anordning för att förhindra tågkollisioner.
- Göran Engström. Recenserat "NKlJ i texter och bilder".
- Rolf Sten. Tågspanardagen 2009-09-12, Bildsvep från museidagen.
- Rickard Berglund. Kommentar till artikeln om R02a 2702.
- Robert Sjöö. Genmäle till Rickard Berglunds kommentar.
- Första biljettången?
- Erik Sundström. Sadi Carnot och ånglokens utveckling.
Sidospår 4 2009Innehåll i Sidospår nummer 4 2009
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Lennart Lundgren. En lokman har gått ur tiden, Karl-Erik Eggefjord 1928-2009.
- Lennart Lundgren. Modelltåg 09 17-18 oktober.
- Lars-Olov Karlsson. Forskarmötet 10-11 oktober.
- Gunnar Jonsson. Recension, Allt om modelltåg 9.
Kjell Aghult. Recension, Längs spåren vid Oxelösund - Flen - Westmanland Järnvägar.
- Henrik Reuterdahl. Den 14-15 maj 2010 arrangerar Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm Dieseldagar.
- Bertil Kahl. Järnvägsförstatligandet.
- Staffan Granath. Tre svenska fot.
- Ulf Diehl m fl. Okända ånglok.
2008, årgång 5  
Innehållsförteckning Sidospår 1 2008Innehåll i Sidospår nummer 1 2008
Ladda hem som Pdf här!
Första numret helt i fyrfärgstryck och storlek A4.
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Hänt inom Järnvägsmusei Vänner.
- Christina Engström. IB08 och torsdagsgruppen
- Per-Åke Lampemo. ett händelserikt år i Herrljunga.
- Lennart Lindqvist. Orresta- bäst före 1960?
- Robert Herpai. Julius Dorpmüller (1869-1945)
- Bildfrågan. någon som vet mer om denna bild
- Bertil Rehnberg. Apropå stambaneboken och bilden på Eksunds station (Sidospår 4/07)
- "Blandat gods"
- Håkan Olsson. Recension "Karlsborgsbanan och järnvägen i Skövde".
- Hans Karlsson- Nyhlén. Rallaren den gode arbetaren eller...
- Rolf Sten. "Fångat på plåten" Ramnäs 1904.
- Lars Granström. 1976 från söder till norr.
Sidospår 2 2008Innehåll i Sidospår nummer 2 2008
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Hänt inom Järnvägsmusei Vänner.
- Lars Olov Karlsson. I10 år på spår. Järnvägsmuseet i Ängelholm 10 år.
- Rolf Sten. Järnvägshistoriskt seminarium 5-6 april i Gävle.
- Hans Karlsson - Nyhlén. Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ del 1
- Robert Herpai. SJ:s reklamförsäljning
- "Blandat gods", E 902, En resa med årgångståget till Järnvägsmuseets 10 årsjubileum i Ängelholm, På gaffeln "direkt Alvesta", Apropå bildfrågan i föregående nummer samt Apropå mittuppslagsbilden i Sidospår nummer 4 2007
- Anders Olsson. Recension "Järnvägen i Eslöv 150 år".
- Lars T Stensson. Säffle Millesviks Järnvägs AB, järnvägen som aldrig byggdes, men gav vinst.
- Ulf Diehl. Köping - Hults första lok.
Sidospår 3 2008Innehåll i Sidospår nummer 3 2008
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Tåg 08, årets Järnvägsmuseidag
- Jan-Erik Hedlöf: Ett lok till Sveriges Järnvägsmuseum

Jan-Erik Hedlöf: IB08 - Inlandsbanan 9-15 juni 2008.
- Hans Karlsson - Nyhlén. Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ del 2.
Mer om Köping - hults första lok.
- Gunnar Sandin. Recension "Lokförare i Stockholm" - En modern jubileumsskrift.
- Mårten Dunér: På Gaffeln - Äventyret i Södertälje Kanal
Provtransport med vagnbjörn Utansjö station - Utansjö Bruk.
 

Sidospår 4 2008Innehåll i Sidospår nummer 4 2008
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Rolf Sten. Järnvägsmusei Vänner, modelltåg 08.
- Mårten Dunér. Den återfunna silverskatter, trafikrestauranger.
- Christina Engström. Arkivens dag, cirkus på järnväg.
- Mer cirkus på järnväg, SJ transporter 1954.
- Hans Karlsson - Nyhlén. Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ del 3.
- Anders Jansson. Recension "SJ-personvagnar av 1940 och 1950 talsmodeller"
- Gunnar Sandin. Recension "Vanliga järnvägare".
- Bildfrågan. Provkörning av beredskapslok.
- Gunnar Ekeving. Tomteboda ställverk 1918.
- Thomas Tell. Stockholm Östra 1931.
2007, årgång 4  
Sidospår 1 2007Innehåll i Sidospår nummer 1 2007
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Tre bilder från 1960-talet.
- Erik Sundström.
Hennan före järnvägen.
SJ-reklam i tidningen Affärsekonomi, januari 1954.
-
Mittuppslaget. En disig vinterdag i Sala 29 jan 1969.
- Rolf Sten. Bildfrågan. Var är bilden tagen?
- P L Svensson.
Särlingen Dg 2
-
Bildkommentarer från förra numret
- Erik Sundström.
Järnvägsvagnar från Gävle.
- Anders Wejryd.
Det gamla var redan förgånget
Sidospår 2 2007Innehåll i Sidospår nummer 2 2007
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Rolf Sten.
Centr@len ett första steg in i den digitala världen.
- Per-Åke Lampemo.
Fler fordon under tak i Herrljunga.
- Erik Sundström.
SJ första dataprogram 1957
-
Mittuppslaget. En disig höstdag i Hagfors  1970.
- Rolf Sten. Bildfrågan. Var är bilden tagen?
-
Bildkommentarer från förra numret och "Det är Rotebro".
- Bo Gyllenberg.
Malmby godsmagasin, ett godsmagasin som flyttas runt.
- P L Svensson.
En annan särling, Za.
-
Filmefterlysning, film Ostkustbanan 1927.
Sidospår 3 2007Innehåll i Sidospår nummer 3 2007
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Rolf Sten.
Blandade bilder från Tåg 07
- Rolf Sten.
Järnvägsbron över Forsaån 1929.
-
Mittuppslaget. Det var då det. Bräkne-Hoby juli 1960.
- Rolf Sten. Bildfrågan. Var är bilden tagen?
-
Kommentarer från förra numret angående Za-loken.
- Christina Engström.
Peter Iller, ett porträtt.
Sidospår nummer 4 2007Innehåll i Sidospår nummer 4 2007
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
-
Apropå bildfrågan i nummer 2 2007
- Kjell Palén. OKB/ Ostkustbanan 80 år
- Recension.
Gunnar Sandin har läst första stambaneboken
-
Mittuppslaget. Tre bilder, samma plats.
- Järnvägshistoriskt seminarium.
- Karl-Gösta Alvfors.
Några vykortskommentarer.
 
2006, årgång 3  
Innehåll i Sidospår nummer 1 2006.Sidospår nummer 1 2006
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Sten W Holm.
Stallspår, rapport från fordon och trafik
- Tåg 150 och tågsätten
-
Mittuppslaget. Bild från Eddavägen 21 augusti 1971
-
Bildkommentarer från förra numret
- Rolf Sten.
Bildfrågan. Var är bilden tagen?
- P L Svensson.
Det var då det! Stubbemåla sommaren 1972.
- Per-Åke Lampemo.
Ny verksamhet i Herrljunga lokstall.
- Christina Engström.
Lästips i Vintermörkret
Sidospår nummer 2 2006Innehåll i Sidospår nummer 2 2006
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Kjell Palén.
Järnvägsmusei Vänners extratåg till Ängelholm
-
Tåg 150 Upprop: vi behöver Din hjälp!
- Christina Engström.
Herman Zeitung- Koffertresanden
- Mittuppslaget.
Ra 988 i Kristinehamn  1966. Loket har sin originalmålning.
-
Bildkommentarer från förra numret
- Rolf Sten. Bildfrågan. Var är bilden tagen?
- P L Svensson.
Det blåser runt Tyskbo
- Christer Fredriksson.
Rallvagnar tillverkade i Grängesberg.
Sidospår nummer 3 2006Innehåll i Sidospår nummer 3 2006
Ladda hem som Pdf här!
-
Robert Sjöö.
Museichefen har ordet
- Rutger Friberg.
R-loket tillbaka i driftdugligt skick
- Bernt Forsberg.
Efter 132 år kom Ärkebiskopen till Gävle i ett "järnvägsärende"
- Bernt Forsberg. Springschas, lokputsare, stalldräng, vedkapare...
- Rutger Friberg. Stig Nyberg 1029 - 2006
- Mittuppslaget. Kvällsbild med två D-lok under TÅG 150
- Bildkommentarer från förra numret
- Rolf Sten. Var är bilden tagen?
- P L Svensson. Mackmyra Sulfit AB Mackmyra
- Bilder från TÅG 150
Sidospår nummer 4 2006Innehåll i Sidospår nummer 4 2006
Ladda hem som Pdf här!
-
Robert Sjöö.
Museichefen har ordet
- Per-Åke Lampemo. ett år i Herrljunga lokstall
- Robert Herpai. Nybergska samlingen till Gävle
- Etikett. Torvmullstoalett från Tyringe station 1875.
- Hans Karlsson - Nyhlén. Ett lyckat misslyckande
- Noterat. Utbyte av betongstolpar på forna GDJ
- Var är bilderna tagna?
- Bildkommentar från förra numret
- Två bilder från TÅG 150
- Noterat. Åter tåg i Tärnsjö
- Bert O Bergström. Jobb som volontär under jubileumsveckan
- Trafikchefen mm Von Essen af Zellie
2005, årgång 2  
Sidospår nummer 1 2005Innehåll i Sidospår nummer 1 2005
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Sten W Holm. Rapport från arbetsträff, F1202
- Gunnar Sandin. Mer ljus på småbanorna.
- P L Svensson. Det var då det! Utsikt från "Svampen", vattentornet i Örebro.
- Bertil Bengtsson. Bildkommentarer från förra numret. juni.
- Rolf Sten. Bildfrågan. Var är bilden tagen?
- Ulf Fjeld. Apropå bildfrågan i förra numret.
- Två färgbilder, 1979 respektive 1957.
- Rolf Sten. Ånglokskörning under sportlovsveckan i Gävle
Sidospår nummer 2 2005Innehåll i Sidospår nummer 2 2005
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Järnvägsmusei Vänners årsmöte och medlemsresa 23 april
- Gösta Hellgren. TGOJ Na - Nordens starkaste tanklok.
- Hans Karlsson- Nyhlén. Vad kan man lita på? En fundering om Källors tillförlitlighet.
- Hans Karlsson- Nyhlén. Det var då det! NKlJ-tåg i Deje.
- Erik Sundström. Kan någon hjälpa oss att identifiera personerna på bilden?
- Rolf Sten. Bildfrågan. Någon som kan berätta om denna vagn?
- Lasse Wallin, Gunnar Telbe. Apropå bildfrågan i förra numret.
- P L Svensson. Berga - Ruda sommaren 1973.
- Erik Sundström. Konstig ombyggnad.
- Rolf Sten. Ett vykort med överraskande textsida.
Sidospår nummer 3 2005Innehåll i Sidospår nummer 3 2005
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Sten W Holm. Stallspår, växeln tillfälligt omlagd från sidospår
- Tåg 150
Ur Hvar 8 dag, Svensk uppfinning i kommunikationens tjänst
- Ånglokens sista självande år, mittuppslagsbild
- Vad gör dom och  var är dom, bild ?
- Första smalspåret inom SJ, bild.
- Bildfrågan. Någon som kan berätta om bild
- Hans Karlsson Nyhlén. Blandade bilder från Växjö omkring 1950
- P L Svensson. En disig senhöst/vinter 1963. Kurvorna i Järvsta 1970.
- Erik Sundström. Trevithick-mynt.
Sidospår nummer 4 2005Innehåll i Sidospår nummer 4 2005
Ladda hem som Pdf här!
- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Robert Sjöö. Till minne av Tage Blomqvist
Sten W Holm.Stallspå, rapporter från fordon och trafik
- Karlstad september 1969, mittuppslagsbild
- Bildfrågan. Någon som kan berätta om bild
- Apropå bildfrågorna i förra numret
- Bror Halvarsson. Ante Englund
- Anders Larsson. Modulmöte på Sveriges Järnvägsmuseum
- Gruståg på Dal - Västra Värmlands Järnväg, två bilder från 1982
2004, årgång 1  
Sidospår 1 2004Innehåll i Sidospår nummer 1 2004
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet.
- Rolf Sten. Sidospår, va då?
- Ett lyft för Sveriges Järnvägsmuseum. elloket SJ Z31 återvänder efter 21 år i "exil".
- Christina Engström. Välkommen att forska i Järnvägsmuseum arkiv och bibliotek.
- Hans Eriksson. 1960-talet, en återblick
- Nynäsdagen 12 juni.
- Bildfrågan. Var låg denna träbro?
- Tidiga rälsbussar och släp från Hilding Carlsson.
- Frövi - Ludvika Järnvägs verkstad i Kopparberg.
Sidospår 2 2004Innehåll i Sidospår nummer 2 2004
Ladda hem som Pdf här!

- Robert Sjöö. Museichefen har ordet
- Sten Holm. Rapportering med nutidshistoria från lok- och vagngruppen i Järnvägsmusei Vänner.
- Robert Herpai TGOJ - arkiv.
- Kjell Palén. Museo Nacional Ferroviario
- Någon gång på 1890-talet
- Bildfrågan, vad är detta?
- Två färgbilder från sent 1940-tal.
- Hans Eriksson. Detaljförstoring löste omtvistad lokgåta.
   

Åter till arkivets huvudsida? 

 


Senaste uppdatering 2024-05-26 Redaktör Rolf Sten