Kontakta  Aktuellt Spår/Sidospår Arkiv       

Sidospår nummer 3 2021
Sidospår nummer 3 2021, lämnades till till tryckeriet 27 september. Leverans till medlemmarna beräknad till den 8 oktober.
 
Årsboken SPÅR 2021
Senaste årsboken, SPÅR 2021, skickades den 26 april till de medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2021.

E
tt diskussionsforum

Länk till Järnvägshistoriskt Forum

För att komma vidare! Klicka Här eller i bilden ovan!

Gillar du?
Tåg? Järnväg? Historia? Teknik? Miljö? Samhällsutveckling?

Järnvägsmuseet
har en av världens finaste samlingar av lok och vagnar tillsammans med fotografier, föremål och fakta från den svenska järnvägshistorien.

Du kan stödja Järnvägsmuseet
i arbetet med att vårda, bevara och utveckla de unika järnvägshistoriska samlingarna som finns på museet genom att bli medlem i Järnvägsmusei vänner, JvmV.
- Stödjande eller aktiv medlem? Alla är lika välkomna! Ju fler vi blir desto bättre stöd kan vi ge till Järnvägsmuseet!

- JvmV är en ideell förening vars medlem-mar bland annat hjälper museet med renovering av olika järnvägsobjekt, järnvägs-forskning, it-utveckling, digitalisering, guidningar och funktionärsskap vid olika arrangemang.
- I Gävle finns även en modelljärnvägs-sektion, Gävle modelljärnväg, där medlem-mar bygger modelljärnväg i skala H0.
- Föreningen arrangerar även en Järnvägs-marknad i samband med den årliga Museidagen.
- För närvarande har vi medlemmar som ideellt arbetar för museets räkning med olika objekt i Gävle och Ängelholm.


Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften:
För år 2021 är medlemsavgiften för vuxna  495 kronor och 50 kronor för familjemedlem.
Ungdom (t o m 20 år) 100 kr samma förmåner som vuxen.
Avgiften betalas

Med Bankgiro 5777-5561
.
eller
Med SWISH till: 1232194926
Ange i meddelande fältet: Nymedlem.
Så kontaktar vi dig på det telefon-nummer som du har angett.

OBS! För personer bosatta utanför Norden tillkommer en avgift på 100 kr. Detta på grund av höga portoavgifter för Spår och Sidospår.

Vi betalning från utlandet, använd:
Bank account: IBAN SE21 8000 0810 3498 3986 2324.  BIC:SWEDSESS

Medlem!
Glöm ej att meddela adressändringar till medlem@jvmv.se

Som medlem i Järnvägsmusei vänner får du:
Årsboken SPÅR 2021
Järnvägsmuseets  årsbok "SPÅR" vilken från och med 2010 utkommer april - juni. Den är inbunden med hårda pärmar och omfattar minst144 sidor.

- Föreningens nyhetsblad / medlemstidning "SIDOSPÅR" som utkommer med 4 nummer per år.
Läs mer>>
 


Förutom ovanstående har Du mot upp-visande av giltigt medlemskort;
Fri entré på alla museer inom Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM.
- Järnvägsmuseet i Gävle, - Marinmuseum i Karlskrona, - Sjöhistoriska i Stockholm, - Vasamuseet i Stockholm - samt Vrak (Museum of Wrecks) i Stockholm.

Vidare har du;
- 10% rabatt i Järnvägsmuseets butik
- fri entré till järnvägsmuseerna i Norden. Obs! vid vissa särskilda evenemang på museerna kan den fria entrén vara indragen!
- du har även fri entré till Järnvägens museum Ängelholm.
- informationsblad och program från Järnvägsmuseet.
- möjlighet att deltaga i resor och arrangemang som ordnas av föreningen.

Välkommen som medlem!

Kontakt
med Järnvägsmusei Vänner, JvmV?

Se under "Kontakta" längst upp på sidan!

Järnvägsmuseet på Internet.
Järnvägsmuseet.se

Senaste uppdatering 2021-09-27 Redaktör Rolf Sten
 

eXTReMe Tracker
24498


Lite statistik för 2020

Under det gångna året har vår hemsida
 haft 102 137 besökare!

På vårt Järnvägshistoriska forum uppgick antalet unika besökare till 1 562 360!
--------------

järnvägsmuseet, Digitaltmuseum.se

Järnvägsmuseets digitala samlingar
finns numera på två olika platser!
Bildsamlingen återfinns nu på Digitaltmuseum.
Klicka på ovanstående bild.
Kvar på Samlingsportalen finns ritningar, tidtabeller, böcker mm. Klicka på nedanstående bild.
Välkomna!

Samlingsportalen.se

--------------

--------------
 

Sidospår som sökbara PDF-filer

 Följande årgångar Sidospår, 2004-2015, finns att ladda hem som sökbar Pdf-fil. Kolla längre ned på sidospårssidan under respektive innehållsförteckning.

--------------

Recenserat!

Järnvägsmuseets stjärnor
- Små berättelser om våra lok och vagnar -

Detta är titeln på en bok, skriven av järnvägsmuseets chef Robert Sjöö och utgiven av Statens maritima museer, Järnvägsmuseet. Mikael Dunker har stått för formgivningen. Formatet är 20,5 X 26,3 cm, limmad rygg med mjuka pärmar och hela 300 sidor tjock!

Järnvägsmuseets stjärnorBoken borde vara ett måste för alla järnvägsintresserade. Den torde även väcka intresse för den som inte är intresserad av järnväg.
Den handlar i grunden om alla de fordon som museet har i sina samlingar. Den börjar med det äldsta fordonet och går sedan framåt i tiden med en historisk bakgrundshistorik ör varje fordon.
De sista sidorna innehåller listor över Järnvägsmuseets samtliga lok, motorfordon och personvagnar ingående i samlingarna samt godsvagnar och tjänstefordon som finns med i boken. Allt är mycket välskrivet och lättläst.
Kort sagt Robert Sjöö har gjort ett mycket gott jobb! Jag avslutar denna recension med Robert Sjöös text på sista sidan:

”Den här boken är inte en historiebok. Det är en bok med historier.
Lok och vagnar kan inte berätta själva
men de är ändå huvudrollsinnehavare i större eller mindre berättelser.
Utan de första, primitiva ångloken, inga höghastighetståg.
Utan dem som konstruerat dem, använt dem, talat om dem, inget behov av något nyare eller bättre.
Samlingen av lok och vagnar som vi förvaltar är mer representativ än kanske någon annanstans i hela världen.
Varje museifordon är noga utvalt och har sin egen berättelse”.

Rolf Sten

Boken finns att köpa och kostar endast 100 kr! Ja det är sant, endast 100 kr! Beställ den via telefon 026-4551460 eller mail: info@jarnvagsmuseet.se  Porto tillkommer.

-------------

Gemensamma möten -  
JvmV och Svenska Järnvägsklubbens Gävleavdelning
Nästa möte: Inget planerat för närvarande.

--------------

Vändskivan JvmV, (facebook) en del av Järnvägsmusei Vänners verksamhet i Gävle. Vi håller för det mesta till bakom två stallportar i UGJ-stallet.

Intresserad! kom med Du också! Bakom kameran: Ove Häger.

Arbetsledare för verksamheten är Bengt Lindberg.
Du är välkommen i gänget! är du intresserad? Kontakta Bengt via e-post
bengt.lindberg@jvmv.se
Läs mer här! Nytt

--------------

Järnvägarnas Museiförening (Jvgmf)

Grundad 1961 av Bengt E Unver
Järnvägarnas Museiförening (Jvgmf) är en ideell förening som verkar för insamling och bevarande av järnvägsarkivalier samt forskning och förmedling av järnvägshistoria i allmänhet och från Östergötland i synnerhet. Föreningen är stödförening för Östergötlands Järnvägsmuseum beläget i Valla Gård, en del av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Jvgmf medverkar därvid i vård och presentation av materiel som deponerats av Järnvägsmuseet i Gävle.

Besöksadress: Valla Gård, Gamla Linköping.
Öppettider för museet: Midsommar till mitten på augusti dagligen kl 12-16. I övrigt se jvgmf.se eller kontakta Infomagasinet, Gamla Linköping tel. 013-121110. Fri entré.

Postadress: Östergötlands Järnvägsmuseum, Valla Gård, 583 30 Linköping.
Hemsida: www.jvgmf.se
E-postadress: info@jvgmf.se

Medlemsavgift 2021: Dubbelansluten till JvmV: 495 kr, familjemedlem 50 kr, medlem i utlandet: 595 kr.
Endast medlem i Jvgmf: 60 kr (erhåller ej Sidospår, Spår eller JvmV:s förmåner).
Plusgiro: 582571-6.

Informationsblad: Ångstöten, ett enkelt A4 med föreningsinformation som distribueras med Sidospår eller separat till icke dubbelanslutna medlemmar.

Ordförande: Lars Linde,
E-post: ordf@jvgmf.se, tel.: 0706-717595.